Poslovna i IT događanja

media

Obrana i aeronautika na Crnom moru

14. – 16. svibnja 2014. godine

Izložba koju je organizirao ROMAERO stvorila je mogućnost istraživanja potreba potencijalnih korisnika Sustava nacionalne sigurnosti i obrane. Teamnet je sudjelovao na događanju i predstavio najnovije rezultate na području bespilotnih letjelica.

Natrag