Araştırma ve Geliştirme

SmartHeat Icon SmartHeat

Smart Heat projesi (evde özerklik için asistanlık projesi tarafından beraber finance edilen) IoT (Internet of Things) modern teknolojileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır yaşlı insanların sağlığı, konforu ve refahı için konutların ısıtma tecrubesini radikal şekilde değiştirmesi amacı ile. Hedef TIC sistemin geliştirilmesi ile ulaşılacaktır. Hedef akıllı samimi, güveli ve ısıtma, takip etme ve kontrol  için geçmişi olan TIC sistemin geliştirilmesi ile ulaşılacaktır.

Platformun esas temel ünsürü SmartTRV’dir, şu an ki TRV’nin akıllı bir varsyonudur. Bu ortamı ve kullanıcının ihtiyaçlarını anlamak için bir takım teknolojiler ile donatılmıştır ve başka radiyatörlerinüzerinde monte edilen veya başka farklı cihazlar ile telsiz olarak başka akıllı TRVs’ler ile iletişimde bulunması için,     akıllı telefonlar/tabletler ve taşınabilir hesap cihazları ile (e.g. akıllı saatler, saat bilezikleri, vsy.). Bu şekilde, kullanıcıbasit bir ses kumandasıyla sistemi çalıştırabilir veya sisteme akıllı algoritmalardan  faydalanabilmektedir kullanıcın alışkanlıklarını öğrenmesine müsade edecektir hemde ortam şartlarını ve uygun şekilde ısıtma sistemini kontrol edebilecetir.

Projenin websitesi: www.smartheat-aal.eu

Bu teknolojiler ve alanlar SmartHeat çözümün geliştirilmesine ilgilidir:

 • Internet of Things ve smart home: SmartHeat çözümü IoT teknolojileri değerlendirmektedir, Internet’e bağlı ve kullanıcı ile etkinleştirmeye yetenekli akıllı bir emvalin dahilinde pasif ve izole olan bir radyatorun dönüştürülmesi amacı ile.
 • Elektronik ve entegre bileşenler: SmartTRV elektronik bir modülü vardır, sibobun beyini olan ve  internet ile ve son kullanıcı ile radiatorun etkinleşimde bulunmasına müsade eden bileşeni temsil etmektedir ve ortamın takip edilmesini ve radyatorün kontrol edilmesine müsade etmektedir.
 • Endüstriyel tasarım: Proje son kullanıcılara ve bunların memnuniyetine güçlü odaklanmıştır. Konsorsiyum projenin sonuçlandırılmasında piyasa’da işletilebilecek durumda bulunan bir prototip üretmesi amacındadır.
 • Kullanıcının katılımı, analizi ve değerlendirilmesi: Son kullanıcılar ilk baştan beri projede katılmaktadır. Bu şekilde son kullanıcının memnuniyet şansını maksimize edecektir ve kabul etme bariyerlerini azaltacaktır.

Projenin konsantre olacağı:

 • Yaşlı kişilerin evde öz yönetim geliştirimini ve bunların özerkliğini güçlendirilmesi;
 • Tebirin cesaretlendirilmesi ve yaşlı kişilerin bilinçlendirme derecesini yükseltmesini enerjinin ve doğal gaz tasarufu ile ilgili görünümleri;
 • Daha yaşlı yetişkinlerin özerkliği güçlendirilmesi ve bilgilendirme hizmetleri temin eden kişilere ev dışında sosyal hayatları olmalarına müsade etmeleri, ayne zamanda bunların daha yaşlı akrabaların evleri uygun ısıtma şartlarını ayne zamanda tkip ederek.
 • Cenevre Üniversitesi – İsviçre (koordone eden);
 • Modosmart S.L.  – İspanya
 • MX-SI S.L. – İspanya;
 • Sensor ID s.n.c. – İtalya;
 • terzStiftung – İsviçre;
 • EURAG – Avusturya;
 • Gluk Advice B.V. – Holanda;
 • Teamnet International – Romanya.