Araştırma ve Geliştirme

Otonom İnsansız Hava Araçları Icon Otonom İnsansız Hava Araçları

Teamnet, Bükreş “Politeknik” Üniversitesi Otomatik Kontrol ve Bilgisayar Fakültesi ile ortaklık çerçevesinde Otonom İnsansız Hava Aracı Projesini geliştirmekte ve söz konusu proje, çeşitli uygulamalar geliştirme ve İnsansız Hava Araçları için otonom kontrol tekniklerini uygulama taahhüdünde bulunmaktadır.

Söz konusu ortaklık projesi kapsamında öğrenciler için araştırma konusu olarak bir dizi görüş ortaya atılmıştır. İlgili konular, bir veya daha fazla sayıda insansız hava aracı ile uçuş görevlerine yönelik çeşitli strateji ve tekniklerin otonom bir biçimde planlanması ve koordine edilmesi sürecini geçerli kılmamıza olanak tanıyan bir insansız hava aracı gözetim ve test platformu geliştirme isteğimize dayalıdır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek görevler çeşitlilik göstermekte ve genellikle piyasanın haritalandırma görevleri, gözetim, arama ve kurtarma, mobil yeryüzü izleme gibi gerçek taleplerine uyacak şekilde biçimlendirilmektedir. Tüm bunların yanı sıra hedef olarak her bir insansız hav aracının otonom davranışları belirlenmiştir. Bu nedenle belirli bir görev kapsamında her bir uçak, insan müdahalesi olmaksızın mantığa dayalı kararlar alma ve beklenmedik olaylara tepki verme kapasitesine sahiptir. Söz konusu ortaklık çerçevesinde yürütülen araştırmadan elde edilen sonuçlar, araştırmaya dahil olan öğrencilerin lisans ödevleri, yüksek lisans tezleri ve araştırma raporları şeklinde belgelenmiştir.

Önerilen konuların işlenmesi için ilgili alana yönelik birçok yazılım ve donanım teknolojilerinden faydalanılmaktadır:

  • Flight Simulators; FlightGear Flight Simulator, JSBSim, YASim vb. yazılımlar;
  • Tümleşik programlama çözümleri: Raspberry Pi, BeagleBone Black vb.;
  • Dağıtılmış çözüm sistemleri: OpenNebula vb.

 

Hali hazırda uygulama geliştirme sürecine yönelik olarak aşağıda belirtilen görevlere yer verilmektedir:

  • Bir veya daha fazla sayıda hava aracı içeren otonom mobil yeryüzü izleme görevlerinin gerçekleştirilmesi;
  • Kritik altyapılara yönelik otonom gözetim görevlerinin yerine getirilmesi;
  • İnsansız hav aracına özgü modeller (örneğin Hirrus) için bir yazılım simülasyonu platformu tasarlanması.

 

  • Teamnet
  • Bükreş “Politeknik” Üniversitesi – Otomatik Kontrol ve Bilgisayar Fakültesi