Araştırma ve Geliştirme

MUROS Icon MUROS

Kritik Altyapıların Havadan Görüntülenmesini Sağlayan Çok Sensörlü Robot Sistemi (MUROS) projesi ile petrol taşıma boru hatlar, tren yolları, elektrik-güç iletimi veya otobanlar gibi kritik altyapıları etkileyebilecek olayların gözlemlenmesi, önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla insansız hava aracı platformları aracılığıyla sağlanan bir gözetim ve izleme sistemi hizmetinize sunulmaktadır.

Söz konusu projede partnerimiz Bükreş “Politeknik” Üniversitesi olup, program Romanya Uzay Ajansı tarafından koordine edilen Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı – Gelişmiş Uzay Teknolojisi Araştırmaları – STAR programı kapsamında yürütülmektedir.

Söz konusu AR&GE projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, çeşitli düzeylerde projenin bilimsel değerine katkıda bulunmaktadır:

 • MUROS projesi, kritik altyapıların izlenmesine ve korunmasına yönelik deneysel bir model konfigürasyonudur;
 • Söz konusu ürün Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) araştırma gerekliliklerine uyarlanmıştır;
 • İnsansız hava taşıtı, sensörler, sensör ağları, gelişmiş veri işleme algoritmaları vb. alanlarda uzmanlaşmaya yönelik disiplinler arası eğitim amacıyla eğitsel ve sergileyici faaliyetler yürütülmeye başlanmıştır;
 • Uzay keşif faaliyetleri bakımından uzun vadede gerekli olan malzeme ve insan kaynaklarının sürdürülebilmesi için ulusal düzeyde temel öğelerin geliştirilmesi.

Söz konusu çok sensörlü robot sisteminin tasarımı için aşağıda belirtilen hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır:

 • Esnek bir robot sistemi mimarisinin tanımlanması;
 • Sisteme entegre edilmek üzere analiz, kontrol, tedarik ve veri işleme algoritmalarının tanımlanması;
 • İnsansız hava taşıtı prototipinin tasarlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanması;
 • İnsansız hava taşıtı kontrolüne ve veri edinimine yönelik sabit ağların luşturulması, test edilmesi ve onaylanması;
 • Aşağıda belirtilen alanlarda gözetim hizmetleri sunabilmek adına belirli bağlamlarda robot sisteminin özelliklerinin test edilmesi
  • Yol gözetimi ve izleme simülasyonu;
  • Petrol boru hattı ulaşımına yönelik gözetim simülasyonu.