Araştırma ve Geliştirme

MITSU Icon MITSU

MITSU Projesi, yeni nesil uygulama ve multimedya oynatma sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunan multimedya uygulamalarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen nihai sonuç ise kablosuz ağlar aracılığıyla kullanılmak üzere tasarlanmış daha etkili, ölçeklenebilir ve kalıcı uygulamaların geliştirilmesidir.

MITSU projesi, araştırma ve optimizasyon faaliyetleri ile birlikte şimdiye dek geliştirilen teknolojilerden başlayarak mevcut ağa bakılmaksızın daha etkili bir enerji kullanımı için faydalanılabilecek birlikte çalışabilir uygulamalar tasarlanmasını amaçlamaktadır.

Proje Ayrıntılarının Yer Aldığı İnternet Sitesi: www.mitsu-project.eu

 • Belirli bir bileşen ve araç kümesi içerisinde özellikle Cloud hizmetlerine yönelik telekom ve internet gibi duraksız iletişim yakınsaklığı;
 • Video aktarım işleminin karmaşıklığının en aza indirgenmesi ve olası etkinin daha düşük enerji tüketimine uyarlanması;
 • Kablosuz iletişim için geçerli olan video kodlayıcılarında üstün uzmanlık;
 • Video şifreleme ve aktarım faaliyetleri için daha gelişmiş Qos ve QoE seçenekleri;
 • Multimedya ve video gözetim uygulamalarında kullanılacak yakınsak teknolojiler.

MITSU projesi ile dayanıklı, etkili ve birlikte çalışabilir bir çözümü kullanıma sunduğumuz yenilikçi video uygulamalarını desteklemeyi taahhüt ediyoruz. Aşağıda belirtilen temel hususları incelemek ve uygulamak kaydıyla projeden beklenen sonuçlara ulaşılması mümkündür:

 • MPEG HEVC Video Kodlayıcıları ve rakipleri
 • Duraksız Video Akışı Protokolleri ve Formatların Birlikte Çalışabilirliği
 • Video kodu çevrimi ve derecelendirmesi
 • Video kalitesi ölçümleri ve örnekleri
 • Hızlandırma dayanıklılığı
 • İçeriğe bağlı duraksız video akışı uyarlaması
 • Heterojen ağ görüntüleme
 • Katmanlar arası optimizasyon
 • İçerik gizliliği, güvenliği ve koruması
 • En güncel mobil iletişim sistemleri (4G)
 • Multimedya ve güvenlik uygulamalarının kullanıldığı örneklerin uygulanması
 • Sana denemeleri
 • Cloud Programlama Yönetimi
 • PSNC – Poznań Supercomputing and Networking Center;
 • AGH – AGH University of Science and Technology;
 • UAM – Adam Mickiewicz University;
 • ITA – Instituto Tecnológico de Aragón;
 • EBESIS S.L.U;
 • ADTEL Sistemas de Telecomunicacion S.L.;
 • Arantia 2010, SLU;
 • Embou Nuevas Tecnologias, S.L.;
 • ARGELA – Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş;
 • C2TECH  – C Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş;
 • Teamnet World Professional Services;
 • Autonomous Systems S.R.L.