Araştırma ve Geliştirme

Opinion Mining & Big Data Icon Opinion Mining & Big Data

Fikir Alışverişi ve Kapsamlı Veriler, büyük hacimli verilerin ve diğer veri formatlarının işlenmesine yönelik uygulamaların geliştirileceğini taahhüt eden bir Üniversite ortaklığıdır. Söz konusu proje, Otomatik Kontrol ve Bilgisayar Fakültesi ile Matematik ve Bilgisayar Bilimi Fakültesinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile söz konusu araştırma konularına ilgi duyması nedeniyle başka fakültelerden katılan öğrencileri kapsamaktadır. Program sırasında elde edilen sonuçlar ise lisans derecesi veya yüksek lisans tezi için verilecek ek puanlardır.

Temel araştırma konusu, Romanya metinlerinden fikir alınması, bağımsız kişi veya şirketler tarafından hazırlanmış beyan ve basın bültenlerinin otomatik olarak belirlenmesi ve merkezi ya da yerel yönetimler tarafından yayınlanan kamu verilerinin (örneğin Resmi Bülten verileri, kamu ihalesi verileri ya da www.data.gov.ro platformu üzerinden erişilebilecek diğer veriler) işlenmesi ile ilgilidir.

Önerilen araştırma konuları arasından aşağıda belirtilen alanlara yönelik teknoloji seçenekleri kullanılmaktadır:

 • Doğal dil işleme: kök çözümleme, POS etiketleme, duyuşsal puanlar, bağımlılık ağacı, n-gram modelleri vb.
 • Bilgi geri kazanımı: Apache Nutch & Lucene & Solr;
 • NoSQL veritabanı; MongoDB, Neo4j.

Söz konusu programda ele alınan konular ile ilgili yayınlar:

Uygulama geliştirme süreci ile ilgili olarak hali hazırda üç ana odak noktası üzerinde durulmaktadır:

 • Otomatikleştirilmiş medya takibi: Toplumda adı geçen kişi, fikir ve Romanya metin alıntıların belirlenmesi;
 • Özel projeler için kamusal verilerin analiz edilmesi:
  • Romanyalı işadamları grafiğinin oluşturulması;
  • Romanya kökenli ihale analizi
 • Tarihi, bilimsel veya edebi figürlere model olması gereken konuşmaya dayalı birimlerin oluşturulması. 
 • Teamnet
 • Bükreş “Politeknik” Üniversitesi – Otomatik Kontrol ve Bilgisayar Fakültesi