Araştırma ve Geliştirme

ABLE-TO-INCLUDE Icon ABLE-TO-INCLUDE

ABLE-TO-INCLUDE projesi zihinsel özürlü veya zihinsel/gelişimsel engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Söz konusu proje, mevcut katmanlara entegre edilen açık kaynaklı ve içerik bağlantılı bir erişilebilirlik katmanı oluşturulması amacıyla geliştirilen bir dizi teknolojiyi entegre etmekte olup, geleceğe yönelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim araçları, yakın çevrelerini algılayarak ve bilgi toplumuyla olan etkileşimlerini destekleyerek zihinsel veya gelişimsel engelli bireylerin günlük yaşamlarını iyileştirebilmektedir. Proje kapsamında Belçika, Büyük Britanya ve İspanya’da 3 farklı kullanım senaryosu aracılığıyla erişilebilirlik katmanı test edilecektir.

Proje Ayrıntılarının Yer Aldığı İnternet Sitesi: www.abletoinclude.eu

Günlük görevler yerine getirilirken çerçeve olarak üç önemli teknolojiden faydalanılmaktadır:

 • 1. Teknoloji: Metin ve içerik basitleştiricisi (Simplext)
 • 2. Teknoloji: Piktogram metni, metin-piktogram ve piktogram-piktogram dönüşümüne yönelik bir araç (Wai-not)
 • 3. Teknoloji: Metin-ses özellikler (mevcut açık kaynaklı çözümler)

Yeni erişilebilirlik katmanı mevcut uygulamalara entegre edilecek ve üç farklı kullanım senaryosu içeren üç pilot program kapsamında teste tabi tutulacaktır. Söz konusu senaryoların her biri, erişilebilirlik katmanı aracılığıyla metin basitleştirme, metin-piktogram dönüşümleri ve metin-ses teknolojileri gibi mevcut teknolojilerden faydalanacaktır:

 • 1. Senaryo: Bilgi toplumunda serbest zaman – sosyal ağlarda erişilebilirlik katmanı uygulaması: Facebook, Twitter ve Whatsapp.
 • 2. Senaryo: Mobilite – rehberlik ve takip sistemlerinde erişilebilirlik katmanı uygulaması.
 • 3. Senaryo: İş faaliyetleri entegrasyonu – Zihinsel/gelişimsel engelli kullanıcılara yardımcı olabilmek için eğitim alan personellerin eğitimleri sırasında günlük rutinlerine dahil edilen erişilebilirlik katmanı uygulaması (metin basitleştirme, piktogram dönüşümleri ve metin-ses).

ABLE-TO-INCLUDE projesi ile zihinsel/gelişimsel engelli bireylere yardımcı olmak üzere bir program tasarlanması sürecine dahil olmak ve ihtiyaçlarını aşağıda belirtilen olanaklarla karşılayabilecek bir bilgi toplumunun oluşturulmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır:

 • Herhangi bir yazılım geliştirme türünde zihinsel/gelişimsel engelli bireyler ile iletişim kurulması amacıyla bir erişilebilirlik katmanının kullanıma sunulmasını kolaylaştıran açık kaynaklı bir yazılım geliştirme kitinin (SDK) tasarlanması;
 • Pilot programlarda kullanılacak önceden geliştirilmiş teknolojilerin uyarlanması;
 • Erişilebilirlik katmanlarına dayalı olarak gelişmiş veya alternatif iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması;
 • Pilot programlara en az 300 zihinsel/gelişimsel engelli bireylerin dahil edilmesi yoluyla erişilebilirlik katmanının mevcut Bilgi Teknolojileri ve İletişim uygulamaları ile entegrasyonunun geçerli kılınması;
 • Erişilebilirlik katmanını açık kaynaklı bir sistem olarak kullanıma sunmak kaydıyla yenilikçi bir açık ekosistem geliştirerek mevcut ve ileriye dönük Bilgi Teknolojileri ve İletişim uygulamalarının erişilebilirliği üzerinde başarılı bir etki yaratılacağını güvence altına almak;
 • Erişilebilirlik katmanına yönelik ileriye dönük araştırmalar için global bir iş planı hazırlamak.
 • Ariadna Servicios Informáticos (İspanya)
 • Fundación Prodis (İspanya)
 • Universitat Pompeu Fabra (İspanya)
 • Building Bridges Training community interest company (Birleşik Krallık)
 • KU Leuven (The Centre for Computational Linguistics KU Leuven) (Belçika)
 • Thomas More Kempen VZW (Belçika)
 • Milli Mikroelektronik Uygulamalar Merkezi (İrlanda)
 • Inclusion Europe AISBL ( Belçika)
 • Teamnet