Fikir Alışverişi & Kapsamlı Veriler

Programe academice

Fikir Alışverişi & Kapsamlı Veriler, Teamnet ile Bükreş Politeknik Üniversitesi Otomatik Kontrol ve Bilgisayar Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen bir programdır.

Yazılı olarak ifade edilen veya tartışmalarımız sırasında dile getirilen tüm fikirler üzerinde özenle çalışmak isteyen öğrenciler için, mevcut durumda büyük çaplı olarak kullanılan araçların iyileştirilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyacak bir akademik araştırma program sunmaktayız.

Öte yandan şirketimiz, otomatik öğrenme, bilgi geri kazanımı, sosyal ağ analizi ve yordayıcı modelleme gibi tekniklere başvurulması yoluyla yakın geçmişte tarafımızca üretilen kapsamlı verilerin ve büyük hacimli metinlerin analizi ile bağlantılı diğer konularda da benzer uygulamalara yer vermek istemiştir.
Fikir Alışverişi & Kapsamlı Veriler program yalnızca Otomatik Kontrol ve Bilgisayar Fakültesi, Matematik Fakültesi ve Bilişim Fakültesi’nde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile kısıtlı olmayıp, tüm öğrencilere açıktır. Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar öğrencilerin teslim edecekleri belgelerde (ödev/tez) belirtilmektedir.

Mevcut durumda uygulama geliştirme alanında üç temel konu üzerinde durulmaktadır:

 • Otomatikleştirilmiş medya takibi: toplumda adı geçen kişi, fikir ve Romanya metin alıntıların belirlenmesi;
 • Özel projeler için kamusal verilerin analiz edilmesi:
  • Romanyalı işadamları grafiğinin oluşturulması;
  • Romanya kökenli ihale analizi.
 • Tarihi, bilimsel veya edebi figürlere model olması gereken konuşmaya dayalı birimlerin oluşturulması.

 

Fikir Alışverişi & Kapsamlı Veriler projesinde stajyerlik yapmak, aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek üzere iş becerilerinizi geliştirebileceğiniz anlamına gelmektedir:

 • Stajyerlik alanına özgü algoritma ve teknikleri incelemek;
 • Problem çözme becerisi için önerilen algoritmaları içeren bir yazılım uygulaması geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak;
 • Geliştirilen uygulamanın sonuçlarını test etmek ve onaylamak;
 • Mevcut veri toplama platformunu entegre edecek ve iyileştirecek çalışmalar gerçekleştirmek ve (Apache Solr, Apache Nutch, Weka, Mallet vb. açık kaynaklı teknolojilerden faydalanılarak) Romen dilinde yazılmış online metinlerdeki fikirleri keşfetmek;
 • Kritik düşünceyi ve mevcut çözüm becerilerinin iyileştirilmesi veya başka çözümler ile kombine edilmesi yoluyla kişiye ait görüşlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları güdümlemek.

Önerilen araştırma konuları arasında aşağıda belirtilen alanlara özgü teknolojiler de yer almaktadır:

 • Doğal dil işleme: kök çözümleme, POS etiketleme, duyuşsal puanlar, n-gram modelleri vb.
 • Bilgi geri kazanımı: Apache Nutch & Lucene & Solr;
 • Özdevinimli öğrenme: Weka, Mallet, kümeleme (STC, Lingo);
 • NoSQL veritabanı; MongoDB, Neo4j.

Üstelik tüm staj döneminiz boyunca tarafımızca sağlanan sponsorluktan faydalanacaksınız.

Söz konusu programa katılmak için aşağıda yer alan adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 • Başvuruda bulunmak;
 • İnsan Kaynakları departmanımız ile mülakata girmek;
 • Mantıksal ve teknik testi geçmek;
 • İlgili faaliyet alanında uzman bir kişi ile mülakata girmek;
 • Ekibe katılmak.

 

Söz konusu program kapsamında herhangi bir pozisyon için başvuru yapmak istiyorsanız aşağıda belirtilen alanlarda bilgi/beceri sahibi olmanız gerekmektedir:

 • Kapsamlı Java bilgisi (C ve Python sürümleri tercih sebebidir);
 • Veri ve algoritma yapılarına ilişkin kapsamlı bilgiler;
 • Bilimsel dokümantasyon kapsamını yeni bir alanda genişletme ve alana mevcut açık kaynaklı programları inceleme isteği.

Aşağıda belirtilen özellikler tercih sebebidir:

 • Temel metin alıntılama, bilgi geri kazanımı ve öz devinimli öğrenme konseptleri hakkında bilgi;
 • Açık kaynaklı projelere veya bir ekip tarafından (örneğin üniversitede) tasarlanan diğer yazılım projelerine katılım.

 

2013-2014 Dönemi

 • Yaz stajına 7 öğrenci katılmıştır;
 • 6 stajyer, şirkette staj yaptıkları süre zarfında ayrıca tezlerini hazırlamıştır;
 • 4 öğrenci, tam zamanlı çalışan olarak şirket bünyesinde görev almaya devam etmiştir.

2012-2013 Dönemi

 • 8 öğrenci yaz stajı sınıflarına katılmıştır;
 • 7 stajyer, şirkette staj yaptıkları süre zarfında ayrıca tezlerini hazırlamıştır;
 • 4 öğrenci mezun olduktan sonra tam zamanlı çalışan olarak işe alınmıştır.