İş Dünyası ve Bilgi Teknolojisi Etkinlikleri

media

Telekom Odağı – İşletme Denetimi

Focus on telecom_225 Kasım 2013

Telekom ve Bilgi Teknolojileri, Romanya ekonomisinin iki önemli sektörüdür. Telekom Odağı isimli etkinliğin dördüncü serisinde sector trendleri ve mevcut ekonomik bağlamda gelişim beklentileri üzerine tartışmalar yapılmıştır.

Ymens şirketinin CEO’su, Cloud, Barındırma ve Online Güvenlik isimli tartışma panelinde yer almış ve Cloud sektöründeki trendler ile Romanya iş çevrelerinde Cloud teknolojisinin kullanılması sonucu elde edilecek avantajlar hakkında bir sunum yapmıştır. CEO, aynı zamanda Cloud teknolojisine yönelik şirket algılarına ve yaklaşımlarına değinmiştir. CEO’nun konuşması, Cloud çözümlerinin hem KOBİ’ler, hem büyük şirketler hem de kamu kesimi için gerekli olduğuna vurgu yapmıştır.


Geri