İş Dünyası ve Bilgi Teknolojisi Etkinlikleri

media

Romanya için ekonomik kalkınma aracı niteliğindeki EXPORTS Forumu

19 Haziran 2014

Forum kapsamında ilgili alanda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcileri, Romanya’da ihracatın arttırılmasına yönelik konular üzerinde tartışmışlardır. Romanya, Bilgi Teknolojileri alanında insan kaynakları uzmanlarından biridir.

Şirketin CEO’su Bogdan Padiu, Bilgi Teknolojisi çözümlerinin ve ürünlerinin ihracatına, başka bir deyişle bilgi ihracatına- daha fazla odaklanılması gerektiğini savunmuştur. Söz konusu hedefe ulaşılabilmesi için, gerçekleştirecekleri çalışmalar ile Romanya’yı bir Bilgi Teknolojileri Merkezine dönüştürebilecek Bilgi Teknolojisi uzmanları ekosisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Teamnet, öğrenciler için şirket bünyesinden çok daha fazla eğitim programları geliştirerek bu süreçte kendi rolünü üstlenmiştir.

Geri