İş Dünyası ve Bilgi Teknolojisi Etkinlikleri

media

Open Data Hackathon

21-22 Şubat 2015

Uluslar Arası Açık Veri (Open Data) Günü, 21 Şubat tarihinde kutlanmıştır. Söz konusu organizasyonu kutlamak üzere 100’den fazla programcı, aktivist, gazeteci ve coğrafya uzmanı Open Data Hackathon (21-22 Şubat) yarışmasında bir araya gelmiş ve 17 proje üzerinde birlikte çalışmıştır.

Şirketimizde görevli iki ekip söz konusu organizasyonda yer almış ve “Romanya’daki Kurgusal Bölgeler” (“Localitățile fictive din România”) ile “Hangi Sokakta Yaşıyorum?” (“Eu pe ce stradă stau?”) isimli projeleri geliştirmiştir.

“Romanya’daki Kurgusal Bölgeler” (“Localitățile fictive din România”) projesi, Romanya milli bölgeler sistemine yönelik sorunları belirlemeyi ve belgelendirmeyi planlamıştır. Projenin amacı, erişilebilir ve kesin bir bölge ağına ulaşmaktır.  Söz konusu proje yarışmada hak ettiği ilgiyi görmüş ve üçüncü olmuştur.

 Ekibin 12 üyesi, iki gün içerisinde çeşitli sorunların mevcut olduğu 126 bölge belirlemiştir. Bahse konu bölgelerin sıralandığı liste, harita ve tablosal bilgiler uygulaması ve Esri Teknolojisi (ArcGIS Online) ile geliştirilen interaktif harita uygulaması aracılığıyla Facebook ve Wikipedia’da yayınlanmıştır.

“Hangi sokakta yaşıyorum?” (“Eu pe ce stradă stau?”) projesi ise Bükreş’teki sokak isimleri ile bağlantılı sorunları belirlemeyi ve belgelendirmeyi amaçlamaktadır. Ekibin on üyesi, Romanya Postası (posta kodları), Belediyeler ve Uzun Vadeli Seçim Otoritesi (AEP), Wikipedia, Açık Sokak Haritası vb. kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda faaliyetlerini yürütmüştür.

Analiz edilen üç ayrı veri grubuna dayalı olarak 346 adet farklılık saptanmıştır; söz konusu farklılıkların büyük bir çoğunluğu, AEP veritabanında bulunan ancak Bükreş Belediyesi ya da Romanya Postası tarafından sağlanan diğer veriler arasında mevcut olmayan sokakları içermektedir. Ekip, ayrıca çeşitli veritabanlarında farklı bir biçimde adlandırılan yolları da belirlemiştir.

Söz konusu proje sonucunda Esri Teknolojisinden (ArcGIS Online) faydalanılarak belirsiz isimlere sahip sokakları içeren bir ağ haritası hazırlanmıştır (haritaya göz atmak için komut yer işaretini kullanınız).

Geri