İş Dünyası ve Bilgi Teknolojisi Etkinlikleri

media

KOBİ Faaliyetleri – İş Denetimi

SME How to_226 Mayıs 2014

KOBİ Faaliyetleri, doğrudan KOBİ’lere hitap eden ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için ekosistemin iyileştirilmesine yönelik istek ve görüşlerini paylaşmak amacıyla girişimcileri, siyasi karar alma mekanizmalarını, hem kamu sektörü hem de özel sektörde faaliyet gösteren KOBİ destekleme organizasyonlarını ve diğer aracı kurumları bir araya getiren bir etkinliktir.

Ymens şirketi, KOBİ Faaliyetleri etkinliğinde KOBİ’ler için en güncel teknolojilerin benimsenmesi ve mevcut iş proseslerine aktif Cloud iş çözümlerinin entegre edilmesi yoluyla işletme verimliliği ile üretkenlik arttırılırken maliyetlerin en aza indirgenmesi gibi süreçlere ilişkin çözümler sunmuştur.

Geri