İş Dünyası ve Bilgi Teknolojisi Etkinlikleri

media

İletişim Günleri

20 Mayıs 2014

18.’si düzenlenen yıllık konferans iş, akademi, elçilik, resmi kuruluşlar ve önemli karar alma mekanizmalarını bir araya toplamakla birlikte katılımcılar arasında 20 grup yer almaktadır: Telekom Operatörleri, Telekom Sağlayıcıları, Bilgi Teknolojileri & İletişim Şirketleri, Askeri Şirketler, Elektrik Enerjisi, Petrol ve Gaz, Su Tedarik ve Kanalizasyon/Atık Su Arıtımı Tesisleri, Otomobil Firmaları, Bankalar, Danışmanlar, Perakendeciler, Şarap Üreticileri, Dernekler, Gazeteciler, Elçilikler, Üniversiteler/Akademik Çevreler, Resmi Kuruluşlar, Merkezi ve Yerel Yönetimler, Üst Düzey Görevliler ve diğerleri.

Şirket tarafından kurulan stantta katılımcılar doğrudan Ymens temsilcileri ile iletişime geçme ve Cloud çözümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinme fırsatı yakalamışlardır. Ymens şirketinin CEO’su, Cloud teknolojisinin gelişimi ve söz konusu teknolojinin tüm Bilgi Teknolojileri pazarı için temel bir gelişim aracına dönüştürülmesi üzerine bir konuşma yapmıştır. CEO tarafından verilen mesajlar, özel operatörlerin kamu kuruluşlarına etkili çözümler sunabileceği resmi bir Cloud pazarının oluşturulmasına vurgu yapmıştır. Söz konusu girişim, vatandaşlara nicel ve daha erişilebilir kamu hizmetlerinin sunulmasına olanak tanımaktadır.

Geri