İş Dünyası ve Bilgi Teknolojisi Etkinlikleri

media

CloudForum 2014

20 Şubat 2014

Romanya Cloud Programlamacılığı Kuruluşu RoCloud tarafından düzenlenen CloudForum etkinliği, Romanya’da gözlemlenen Cloud teknolojisinin gelişimine yönelik trend ve görüşleri, Cloud teknolojisinin sunduğu avantajları ve şirketlerin söz konusu teknolojileri kendi iş süreçlerine ve faaliyetlerine uyarlayarak kendilerini yenileyebilecekleri yöntemleri tartışmak üzere sektörün en önemli Cloud çözümleri sağlayıcılarını bir araya toplamıştır.

Ymens şirketinin Satış Müdürü, Cloud çözümlerinden faydalanılmasının iş çevresinde yarattığı avantajlar ve şirketlerin Romanya’daki Cloud teknolojisine yönelik algı ve yaklaşımları hakkında bir sunum yapmıştır. Satış Müdürünün konuşmasında Cloud çözümlerine ilişkin örneklere ve söz konusu çözümlerin tüm olası müşteri kategorileri için iş dünyasında yarattığı etkilere de yer verilmiştir.

Geri