İş Dünyası ve Bilgi Teknolojisi Etkinlikleri

media

Bilgi Teknolojileri & İletişim Alanındaki Yenilikler

15 Ekim 2013

“Bilgi Teknolojileri & İletişim Alanındaki Yenilikler” isimli etkinliğin üçüncü serisinde en önemli Bilgi Teknolojileri ve İletişim uzmanları, KOBİ’ler ve bu alanda faaliyet gösteren girişimciler tarafından yenilenebilecek en iyi çözümler hakkında tartışmışlardır. Etkinliğin ana teması ise Cloud teknolojisidir.

Ymens şirketinin CEO’su, KOBİ’ler için yenilikçi bir çözüm olan Cloud teknolojisi hakkında bir sunum yapmıştır. Bu anlamda çıkış noktası, iş süreçlerinin optimize edilmesi ve daha verimli hale getirilmesi ihtiyacıdır. Cloud teknolojisinin kullanılması, şirket maliyetlerinin %80’den daha fazla bir oranda azaltılmasına ve mevcut örneklerin %40’ından fazlasında verimliliğin yükseltilmesine olanak tanımaktadır.

Geri