İş Dünyası ve Bilgi Teknolojisi Etkinlikleri

media

Avrupa Fonları Forumu, Fon Koruma Düzeyinin Arttırılmasına İlişkin Yeni Mekanizmalar

25 Mart 2014

Forum, devlet görevlilerinin ve Romanya’da faaliyet gösteren özel şirketlerin katıldığı bir etkinliği/söyleşiyi içermektedir. Forum’da Avrupa fonlarının koruma düzeyinin arttırılması ve ideal bütçe tahsisi ile topluma yönelik önemli alanların gelişiminin desteklenmesi gibi konular üzerinde durulmuştur. Teamnet Grubu’nun CEO’su da tartışmalara dahil olmuş ve maddi varlıklar ile ürünlerin tedarikini içeren projelerin finanse edilmesi için Avrupa fonlarının kullanılmasından ziyade maddi varlık tedarikinin finanse edilmesi gerektiğini savunmuştur. CEO, aynı zamanda Avrupa fonları finansman seçenekleri aracılığıyla Bilgi Teknolojileri altyapısı modernize edilerek ilgili hizmetlerin iyileştirilmesi ihtiyacına değinmiştir.

Geri