Haberler

media

2014 Yılında Yazılım Pazarı

Teamnet: Uluslararası ve mobil çözüm, Cloud teknolojisi

Bogdan Padiu, Founder and CEO TeamNet GroupGeçtiğimiz yıl 70 Milyon Euro’nun üzerinde bir ciro elde etmiş olan Teamnet şirketi CEO’su Bogdan Padiu, Wall-Street.ro için yaptığı röpörtajda ‘’Yazılım endüstrisi global bir endüstridir’’ açıklamasında bulundu. Bu alandaki olanaklar, bölgeye bakılmaksızın büyük bir çeşitlilik göstermekte ve şirketler hem Romanya’da hem de dünyanın diğer yerlerinde bulunan en güncel yazılım çözümlerine erişim sağlayabilmektedir. Teknoloji, bir bütün olarak sınırları bulunmayan bir kavramdır. Bu bağlamda Bogdan Padiu: “Teamnet’in bölgedeki beş ülkede şubeleri bulunmakla birlikte diğer 10 ülkeye de ürün ve hizmet sunuyor. Geleceğe yönelik planlarımız ise yeni pazarlara girmek. 2018 yılına kadar ciromuzun %40’ından fazlası, ülke dışında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilecek.” sözlerine yer vermiştir.

Yazılım sektörü her geçen yıl büyümektedir; ancak bu gelişimin Avrupa fonları için Cloud tabanlı seçkin yazılım çözümü projeleri gibi sektöre yönelik bir dizi destek önlemi aracılığıyla ya da Digital Agenda 2020 planında sunulan Avrupa stratejisi uygulanarak hızlandırılması mümkündür. Sektör, 2014 yılında Avrupa’da daha fazla ön plana çıkması yönüyle nitelendirilmiş ve iş süreçlerinde dış kaynak kullanımı ve Cloud teknolojisi alanlarında önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bogdan Padiu’nun bu konudaki görüşleri şu şekildedir: “Sektörde talebe dayalı iş yazılımı çözümlerinden, sektörün geleceğe yönelik gelişimine önemli katkılarda bulunacak bir trend olan özel yazılım geliştirmelerine doğru bir geçiş yaşanmıştır.”

Teamnet CEO’su bu durumun beklenen sonuçların alındığı bir çözüm olduğunu söylemekle birlikte gelişmelerin pazar potansiyelinden daha yavaş bir süreç izlediğini ve buna rağmen ilgili alandaki uzmanların yüksek oranda Avrupa’da veya dünyadaki diğer ülkelere göç ettiğine şahit olabileceğimizi, bunun sonucunda da mevcut pazar ihtiyacını karşılayacak vasıflı personel sayısında sürekli eksiklikler olacağını dile getirmiş ve eklemiştir:  “Daha fazla sayıda vasıflı, alanında uzman ve yetkin insan kaynaklarına sahip olunur ise sektör daha hızlı büyüyebilir. Bu yüzden Romanya’nın yeni nesil uzmanlar yetiştirmesine ilişkin strateji ve politikalara öncelik vermesi gerekiyor.”

Padiu’nun açıklamasına göre yazılım sektörü, 2014 yılında yaklaşık 600 Milyon Euro ile orta düzeyde ilerleme kaydetmiştir. Bu rakam, hem en önemli bileşen olan talebe dayalı olarak geliştirilen yazılım çözümlerini, hem de Romanya’da geliştirilen alana yönelik yazılım lisansları ve AR-GE faaliyetlerini kapsamaktadır. Söz konusu gelişim, genel ekonomik gelişmeler, finans programlarına erişim ya da yazılım çözümlerinde kamu sektörüne yapılan yatırımlar gibi birçok faktörden etkilenmiştir. 2015 yılı için de sektörde benzer bir ilerleme kaydedileceği beklenmektedir.

“Romanya’da piyasanın ihtiyaç duyduğu özel ihtiyaçlara uyarlanan karmaşık çözümlere doğru bir eğilimin söz konusu olduğu dikkatimizi çekmiştir. Teamnet, Romanya’da ve bölge çapında Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS),  Cloud, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) gibi yenilikçi teknolojileri ve yazılım uygulamalarını entegre eden çözümleri ile tanınmaktadır.  Grubumuz, tüm toplumu ilgilendiren büyük çaplı projelere entegre edilen birçok yazılım teknolojisinde uzmanlaşmıştır.”

En önemli trend Cloud teknolojisi ile ortaya konmaktadır.  “Romanya’daki şirketler, Cloud yazılımı ile sunulan çözümlerin faydalarını görüyor ve her geçen gün Cloud teknolojisini kendi faaliyetlerine entegre etmeye daha istekli hale geliyor. Öte yandan yazılım ürünlerinin, çözümlerinin ve genel itibariyle son yıllarda bölgesel çapta ön plana çıkan Romanya bilgi teknolojisinin ihracatına yönelik ilginin arttığını biliyoruz. En önemlisi, müşterilerimiz ile kurmuş olduğumuz uzun süreli ilişkiler sonucunda karmaşık ve özel iş ihtiyaçlarına uyarlanmış iş çözümlerinde de talep artışının olduğunu görüyoruz.”

Bogdan Padiu sözlerini şu şekilde noktalıyor: “Grup, hali hazırda 800’den fazla üyesi olan ekibi büyütmeyi planlıyor. 2015 yılında da personel alımlarına devam edeceğiz. Bu bağlamda tarafımızca uzmanlarımızın mesleki gelişimlerine ve becerilerine de yatırım yapılacaktır.”

Geri