Ürünler

produse

Çevresel Entegre Ürünler Icon Çevresel Entegre Ürünler

Çevre

Çevre tarafından entegre ürün çevre ile ilgili bütün bilgileri yönetmektedir, bu şekilde bunun korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Hava kirliliğinden ve iklim değişikliğin kontrolünden, artıkların yönetimine veya toprağın korunmasına, bu ürün uygun ve doğru bir takib sunmaktadır çevremizdeki bütün alanların üzerine.

Çevre entegre ürün tarafından standardize ve merkezlendirilen veriler çevre korunması ile ilgili kararlar almayı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, portalların aracılığı ile, kişilerin veya kuruluşların çevre kalitesi ile ilgili bilgilere ulaşımı sağlamaktadır.

Tek bir veri tabanı

Ulusal seviyede bütün veri tabanların birleşmesine izin vermekteyiz. Bu şekilde, müşterilerimiz çevre faktörleri üzerine küresel bir değerlendirmeden faydalanmaktadır.

Çevre ile ilgili bilgilerin işlemi ve analizi

Çevre alanları ile ilgili bilgileri olabildiği kadar tutarlı bir şekilde yönetmekteyiz.

Kamu için elektronik hizmetler

Dış portal aracılığı ile, yaygın kamuya çevre faliyetler ile ilgili bilgilere ulaşımını sağlamaktayız. Ayrıca, portalda uygun hizmetler aracıığı ile zorunlu raporları gerçekleştirebilir veya dilekçeler kaydedebilmektedir.

Devlet memurları faliyetleri verimliliği

Bütün önemli dökümanlar için elektronik stoklama ve arama platformları gerçekleştirmekteyiz ve uluslararası ajanslar için raporlar düzenlemekteyiz. Bu şekilde sistem kullanıcın çalışmasını hafifletiyoruz.

Bütçe kaynakların etkin yönetimi

Bir ERP çözümü ile haraket ederek bütçelerini verimli şekilde yönetmesi için müşterilerimize yardım etmekteyiz.

Belirli çoğrafi bilgilerin yardımı ile çevre faktörlerin yönetimi

CBS alt sistemin aracılığı ile verilen coğrafi bilgiler uygun bilgilerin edinmesine ve sorunların bildirilmesi için müşterilerimize yardımcı olmaktadır (haritalar, geo işlem hizmetleri).

Çevre entegre ürünün yapımında, bunlar gibi teknolojiler kullandık:

 • Microsoft Windows Server 2008R2;
 • Windows 7;
 • AIX;
 • Microsoft Exchange Server;
 • Microsoft System Center Operations Manager;
 • Microsoft System Center Configuration Manager;
 • Microsoft Office;
 • Microsoft Lync;
 • SAP Netweaver;
 • Oracle Database 11g with Real Application Cluster;
 • Apache Tomcat;
 • Microsoft Internet Information Services;
 • Microsoft .NET Framework;
 • Java;
 • ESRI ArcGIS Server;
 • ELO Document Management Server.

Ürünün mimarisi

CBS ve Data Warehouse alt sistemleri daha fazla alanlardan bilgi bağlayan 2 aksamdır ve tek bir temsil sunmaktadır. Data Ware House durumların düzenlemesine sağlamaktadır (cross domain raporları), CBS coğrafi bilgilerin ve olabilen sorunların hızlı görülmesine sağlamaktadır (atık ile, korunan doğal alanlar, vsy ile ilgili bilgiler).

Birlikte çalışabilirlik. Dış portalındaki iç portalına verilerin alınması için EAI tipi ile ilgili middle ware çözümünü kullanmaktayız.

Kullanılabilirlik ve güvenilirlik. Çevre ürünu performans sağlayan serverlerin kullanmasını gerektirmektedir. Sistemin bütün aksamları yüksek kullanılabilirlik sağlamak için yapılandırılmıştır. Temel altyapıyı tedarik eden çevre ve sistem uygulamalar (Domain Controller, Mail, Lync, Document Management, CBS vsy.) sürekli çalışmasını sağlayan HA yapılandırmış sunucular kullanmaktadır.