Ürünler

produse

Acil Durumlar Icon Acil Durumlar

Kamu güvenlik endüstrisinde topladığımız tecrubemiz sonucu, reaksyon hızını ve limit durumlarındaki karar verenlerin bilgilendirme derecesini yükseltmekteyi geliştirdik.

Olayların resepsiyon merkezlerinden, mobil ekiplerin koordinesine ve ulusal seviyede müdahale ekiplerin kontrölüne kadar (polis, itfaye, ambulans, arama ve kurtama ekipleri), acil durum ürünün kullanılması bir acil durumuna özgün bütün aşamaların kapsamını sağlamaktadır.

Bunun yardımı ile, durumun değerlendirilmesine, risk yönetimine hazırlanma, acil durumlarda müdahale ve düzeltme, doğal afetler, terör olayları ve başka gösterilen olaylar gibi katkıda bulunmaktayız.

Acil durumlar için ürun bu gibi durumlarda başarı ile kullanıldı: sel, yangın, çığ, tahliye, arama ve kurtarma operasyonları, bilinç kaybı veya rütin acil durumları (araç kazaları, yangınlar, tehlikeli maddeler ile olaylar, tıbbı acil durumlar).

Bilgili kararlar için tam veri bilgileri

Bu ürünün yardımı ile, karar verenlere ve müdahale ekibine oluşan olaylar ile ilgili bilgilendirmekteyiz. Karar verenlere entegre bilgiler sunmaktayız, ne olduğunu, nerde, riskleri nelerdir, tahliye yerleri çözümleri, tehlikede olan emvaller ve bunların sorumlu kişiler ile ilgili, uygun maddi ve insan kaynaklar ile ilgili. Müdahaleler daha kolay planlamaya ve uygulamaya daha kolaydır uygun simulasyonlar ve risklerin yönetimi ile.

Hızlı kararlar için güçlü görsel etki

Görsel güçlü format halinde bilgilerin sunulması ile reaksiyon hızını büyütmekteyiz. Daha kolay kullanılması ve anlasılması için nütün bilgileri haritaya taşımaktayız. . Alanda karar verenler ve ekipler yeni bilgiler ile haritayı görmektedir ve güncelleştirmektedir, haritadaki konuların yerlerini tanımlamaktadır, ama insan kaynakları ve mevcut malzemeleri ve bunların dağıtımını anlık takip ederler.

Limit durumlarda kullanılabilirliği ve işbirliği

Mobil merkezlerde veya merkez sunuculardan bağlantısız şekilde bilgilere ulaşımı ile her kriz durumundaki bölgedeki ekipler için kullanılabilirliği sağlamaktayız.

Başka sistemler ile entegrasyon

Acil durumların üzerine detaylı şekilde kontrolü sağlamaktayız, acil durum ürünün entegre edilmesi ile coğrafi uygulamaları, olayların ve sormluların mesaj ile uyarılmaları, bölgede yer tespiti ile, takip ve keşif İHA’ları ile, bilgi ithalatı ve ihracatı ile. Başka ulusal ve avrupa platformları ve olayların işaretlenmeleri ile Uluslararası iletişim standardları kullanmaktayız.

Ürün bir web platformudur, bölgede haraketliliği temin eden ve yüksek kullanılabilirliği, merkez serverlere göre bağlantısız durumda bile.