Büyük Projeler

SMSUMB – Bükreş Belediyesi Komuta ve Kontrol Merkezi Icon SMSUMB SMSUMB – Bükreş Belediyesi Komuta ve Kontrol Merkezi

Bükreş Belediye Binası

Bükreş Belediyesinde acil durum müdahale işlemlerinde yer alan kuruluşlar arasında etkili bir işbirliği ve optimal düzeyde kaynak ayrımı yapılmasını desteklemek üzere merkezi bir sistemi kullanımınıza sunuyoruz.

Bükreş Belediyesi sürekli olarak vatandaşların güvenliğini, çevreyi ve en önemlisi maddi değerler ile kültürel mirasları tehdit eden riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. İşlevsel açıdan bakıldığında başkent düzeyinde acil durumların önlenmesinde ve yönetiminde uzmanlaşmış birçok işlevsel kuruluş bulunmaktadır; ancak bu konuda ana aktör ve operasyon lideri Bükreş Belediyesi Acil Durum Komitesi’dir (CMBSU).

Sonuç olarak sürece dahil olan kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkili bir biçimde koordine olmasını amaçlayan acil durumlara yönelik merkezi bir komuta ve kontrol biriminin kurulması, Bükreş Belediyesi’nin geliştirilmiş önlem planı yönetiminde stratejik bir öncelik haline gelmiştir.

 • Entegre acil durum yönetim sistemleri;
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı;
 • Bakım ve Destek.
 • Bükreş Belediyesi’nde geniş kapsamlı bir acil durum yaşanması halinde gerçek zamanlı yanıtların sağlanması;
 • Normal koşulların sağlanabilmesi için gerçekleştirilen müdahaleler arasında koordinasyonun güvence altına alınması;
 • 52 kuruluştan 80 görevlinin faaliyet gerçekleştirmesi için belediye bünyesinde tek bir komut merkezi.

Aşağıda yer alan öğeler sayesinde sürece dahil olan kuruluşlar arasında merkezi bir koordinasyon sağlayan komuta ve kontrol merkezi için entegre bilgi sistemi:

 • Verilerin ilgili bölgede gerçek zamanlı olarak toplanması ve analiz edilmesi yoluyla acil durumların ve/veya felaketlerin en hızlı şekilde saptanması;
 • Hareket alanları (mevcut kaynaklar, kritik altyapılar vb.) ile bağlantılı tüm bilgileri tek bir merkezde toplayan ortak bir durum haritasının oluşturulması;
 • İş istasyonlarında ve işlemsel birimlerde bulunan büyük boyutlu tek bir ekranda (video duvarı) mevcut tüm kaynakların görüntülenmesi;
 • Vatandaşlara yönelik hızlı uyarı sistemi;
 • Olayların gerçekleştiği yerin hızlı bir biçimde saptanmasına ve etkilerinin kısıtlanmasına olanak tanıyan entegre bir merkez;
 • Müdahale kuruluşlarının, kamu hizmetleri veren şirketlerin ve merkez bünyesinde bulunan diğer destek fonksiyonlarının işbirliği sonucu elde edilen bilgiler aracılığıyla müdahale koordinasyonunun sağlanması;

Donanımlar

 • IBM System X;
 • IBM Güç Sistemleri;
 • IBM Sistem Belleği;
 • Yedekleme/Geri Yükleme/Düzeltme ;
 • Veri Arşivleme;
 • Ekipmanlar (Anahtarlar, Güvenlik Duvarları, Yük Dengeleyiciler, Yönlendiriciler vb.);
 • Güvenlik (SSL, VPN, IPSec);
 • Cisco Sistemleri.

Yazılım

 • IBM-AIX;
 • Microsoft Windows;
 • Microsoft Hyper-V, Sistem Merkezi (management de medii virtualizate);
 • Microsoft Sistem Merkezi;
 • Oracle Veritabanı;
 • Oracle Business Intelligence;
 • Oracle WebLogic (Java);
 • Microsoft IIS (.NET).

Sistem Entegrasyonu

 • Oracle Kimlik ve Erişim Yönetimi;
 • ELO Belge Yönetimi;
 • ESRI ArcGIS Masaüstü;
 • ESRI ArcGIS Sunucusu;
 • 1:10000 Ölçekli Vektörel Romanya Haritası ;
 • webGIS ve mobileGIS Uygulamalarının Tasarımı.

Eksiksiz Geliştirmeler

 • J2EE;
 • .NET Framework;
 • Nhibernate;
 • SignalR;
 • Solr;
 • C#;
 • HTML, HTML 5;
 • JavaScript;
 • CSS;
 • AJAX;
 • Silverlight;
 • AJAX, json;
 • Android OS, Java.

Sistem Entegrasyonu

 • UAV