Büyük Projeler

key_projects

Orizont, Ulusal Kamu Emeklilik Kuruluşu’na yönelik Entegre Sistem Icon Orizont Kamu Emeklilik Ulusal Sandığı için Entegre Sistemi

Kamu Emeklilik Ulusal Sandığı

Romanya’daki kamu emekli ve sigorta sistemini yönetmekteyiz (5.500.000 emekli, 5.600.000 sigortalı ve 500.000 işveren), bilgilere ve yararlara ulaşımı ve yönetimi sağlamaktayız.

Bu sistemin yardımı ile, kamu için elektronik danışma ve bilgi sistemleri sunmaktayız, iş kariyerin tarihçesi olduğu gibi. İşyeri olayları vurgulamaktayız, emekliler için tedavi biletleri taksim edebilmekteyiz, zorunlu sigortalar ile ilgili bilgileri yönetmekteyiz ve Emekli Ulusal Sandığı için rapor ve istatistikler düzenlemekteyiz.

Şu anda, 2.200’den fazla kamu memurlarımızdan merkez seviyesinde ve Romanya’daki 42 il’de sistemi kullanmaktadır.

Sosyal sigorta primlerinin yönetimi:

 • A11, A12 ve D112 sayılı ilk ve düzeltici beyanların teslimi
 • Sözleşme ve sosyal sigorta beyanlarının yönetimi
 • Güncel emeklilik primlerinin hesaplanması ve buna yönelik sertifikaların verilmesi
 • İkinci emeklilik primine yönelik ödeneklerin yönetimi
 • Zorunlu uygulama

Emekli maaşlarının düzenlenmesi:

 • Emekli maaşları
 • Erken emeklik ve kısmi erken emeklilik maaşları
 • Dul ve yetim maaşları
 • Maluliyet maaşları
 • Kamu hizmetleri ödenekleri
 • Tazminatlar
 • Sosyal ödenekler
 • Diğer haklar: cenaze ödeneği

Ödeme dokümanlarının teslim edilmesi ve gönderilmesi de dahil olmak üzere emeklilik maaşlarının ödenmesi
İş kazaları ve meslek hastalıkları
Tatil çeklerinin yönetimi ve dağıtımı
Online kamu hizmetleri:

 • Online form teslimi
 • Kişisel istatistikler – güncel emeklilik primleri, işveren tarafından teslim edilen beyanların durumu (112 beyanı), ikinci emeklilik primine yönelik ödeneklerin durumu, emeklilik kayıtları vb.

Raporlama:

 • Gerçek zamanlı performans göstergeleri
 • İstatistiksel Raporlar
 • Simülatörler
 • Avrupa standartlarına ve uygulamalarına uygunluk
 • Vatandaşların Ulusal Kamu Emeklilik Kuruluşu (CNPP) ile aralarındaki ilişkiye yönelik memnuniyet derecesinin artması
 • Romanya’da uygulanan emeklilik maaşı ve sosyal sigorta sistemine ilişkin bilgilerin kontrol ve talep edilmesi, doldurulması ve elde edilmesi amacıyla vatandaşlara bir dizi elektronik hizmetin sunulması
 • Teslim edilen taleplerin durumu ile ilgili olarak vatandaşlara gerçek zamanlı bilgilerin iletilmesi
 • Belgelere online erişim seçeneği aracılığıyla kurumdaki tezgah üstü faaliyetlerin giderilmesi
 • Kurumun emekli maaşlarına yönelik bütçe tahsisini hesaplama kapasitesinin artması
 • Tatil çekleri, iş kazaları, meslek hastalıkları ve maluliyet maaşlarının yol açtığı masraflara yönelik istatistiksel verilere hızlı erişim sağlanması.

Yazılım

 • Linux (Red Hat, SUSE, Oracle Linux, CentOS);
 • Unix (IBM-AIX, HP-UX);
 • IBM PowerVM;
 • Oracle Database;
 • Oracle WebLogic (Java).

Donanım

 • IBM System X;
 • IBM Power Systems;
 • IBM System Storage;
 • Backup/Restore/Recovery.

Sistem Entegrasyonu

 • Oracle SOA Suite
 • Oracle Business Intelligence
 • Oracle Kimlik ve Erişim Yönetimi

Eksiksiz Sistem Geliştirmeleri

 • Oracle Formlar
 • Oracle Raporlar
 • Oracle PL/SQL
 • ANTLR