Büyük Projeler

ERIA – Arges Bölgesinde Su ve Atık Su Altyapısının Genişletilmesi ve Rehabilitasyonu Icon ERIA Arges Bölgesinde Su ve Atık Su Altyapısının Genişletilmesi ve Rehabilitasyonu

APA Canal 2000

Bu tür bir projenin geliştirilmesi, Arges bölgesinde yer alan 11 kasabanın toplamda 500 km uzunluğundaki su ve atık su altyapısının genişletilmesini ve rehabilitasyonunu güvence altına almaktadır.

Söz konusu proje, atık su arıtma tesisi, kanalizasyon sistemi ve içme suyu temin ağı rehabilitasyonunun desteklenmesi yoluyla Teamnet Mühendislik ekibi tarafından uygulanan bir teknik yardım projesi olup, bu amaca ulaşabilmek için tarafımızca su yönetim sisteminin bölgeselleştirilmesi adına bir platform kullanıma sunulmaktadır. Bu platform aracılığıyla bölgesel su şirketinin kurum olarak daha verimli bir nitelik kazanmasına yardımcı olunmaktadır.

 • Örgütsel ve genel yönetim konularında teknik yardım;
 • Veri toplama – 500 km uzunluğundaki mevcut ağda yer alan su borusu hattı ve kanalizasyon geçiş sistemi;
 • Su temini ve kanalizasyon hattına yönelik olarak Coğrafi Bilgi Sisteminin geliştirilmesi;
 • Hidrolik Modelleme Sisteminin geliştirilmesi;
 • Veri Tabanlı Kontrol ve Gözetleme Sisteminin (SCADA) tasarımı ;
 • Varlık yönetimi;
 • Ekipman tedariki.
 • Merkezileştirilmiş veritabanı
 • Sürekli veritabanı güncellemesi
 • Boru hatlarına yönelik basınç sensörleri, akış sensörleri ve klor sensörleri
 • MikeUrban – iki modüle (su ve kanalizasyon) sahip hidrolik modelleme yazılımı
 • Coğrafi Bilgi Sisteminden faydalanılarak gerekil yatırımların öncelik sırasına konulması;
 • Su kaybı engellenirken maliyetlerin bir düzene sokulması;
 • Elektronik ve dijital bir formatta tüm ağ kapsamından faydalanılabilmesi;
 • Meydana gelen hasarların daha etkili bir biçimde yönetilmesi aracılığıyla bakım sürecinin iyileştirilmesi;
 • Coğrafi Bilgi Sistemi ve hidrolik modelleme bakımından ekibimizce eğitilen bir kadro ile ofis oluşturulması;