Teamnet Engineering

group_overview

Naša kompanija inženjeringa razvija sisteme za vodu i kanalizaciju, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), automatizaciju i elektrotehniku, sisteme za upravljanje otpadom za klijente iz privatnog i javnog sektora.

Ona takođe pruža konsalting usluge u projektovanju industrijskih procesa i tehničku pomoć.Oblasti ekspertize

Prepoznatljivi smo po našoj stručnosti u tehničkoj podršci, konsaltingu, projektovanju, implementaciji, održavanju  u oblastima javnih usluga, životnoj sredini, transportu, poljoprivredi, energetici i komunalijama.

Kompletne usluge

Nudimo našim klijentima kompletnu uslugu prilagođenu njihovim potrebama, od razvoja projekata opreme i tehnoloških pribora do implementacije projekata, praćenja odvijanja i ponude garantnih usluga.

Ekspertiza u naprednim tehnologijama

Naša ekspertiza u oblastima izuzetno naprednih tehnologija kao što su Automation & Control, SCADA i electrical engineering, omogućava nam da isporučimo vrlo kompetitivna rešenja na međunarodnom tržištu.

ISWA Srebrni status

Mi smo član ISWA sa Srebrnim statusom (ISWA -Međunarodna asocijacija za čvrsti otpad), doprinoseći na taj način koordinaciji mreže ISWA u regionima Jugoistočne Evrope, Srednjeg Istoka i na području Sredozemnog mora.

INDUSOFT sertifikovani sistem integrator

TeamNet Engineering ima strateško partnerstvo sa kompanijom INDUSOFT koji je sertifikovani sistem integrator, čime je ostvario konkurentsku prednost na tržištu sa visokim rastom i razvojem industrijske primene. Ovo partnerstvo je priznavanje dosadašnjih aktivnosti TeamNet Engineering-a u oblasti automatizacije i naših kapaciteta da ponudimo najbolja SCADA rešenja.

ANRE sertifikacija

TeamNet Engineering je sertifikovan (tip B) od strane Nacionalne Energetske Regulatorne Agencije – ANRE iz Bukurešta za projektovanje i izvođenje električnih instalacija: spoljašnjih i unutrašnjih kućišta, civilnog i industrijskog inženjerstva, nadzemnih i podzemnih električnih priključaka, nominalnog napona 0,4 kV.