GIS

Počeli smo da stavljamo akcenat na razvoj kompetencija u proizvodnji mapa uz pomoć geoprostornih sistema počev od 2005. godine. Poslednjih godina konsolidovali smo naš tim stručnjaka koji razvija geoprostorna rešenja za celokupnu teritoriju naše zemlje. Naši GIS stručnjaci, čije su kompetencije priznate na međunarodnom planu, rade u okviru Teamneta u tesnoj vezi sa ostalim kolegama iz drugih oblasti.

Postignuti rezultati naše kompanije su strogo povezani sa inovativnom upotrebom GIS tehnologije. Najznačajniji faktor koji izdvaja Teamnet na lokalnom i regionalnom tržištu je sposobnost GIS tehnologije da se integriše u kompleksne projekte, u različitim oblastima delatnosti.  Kroz više od 30 projekata u kojima smo integrisali ovu tehnologiju, pretvorili smo GIS u efikasan i moderan pokretač mnogih industrijskih sektora.

Značaj GIS tehnologije ogleda se u prednostima koje donosi našim klijentima.

Na evropskom nivou mislimo u prvom redu na uspehe vezane za usaglašavaje zemalja članica sa standardima Evropske Unije. Teamnet je razvio instrument za izveštavanje Evropske Komisije o stanju očuvanja prirode, posredstvom kojeg podržavamo napore EU vezane za zaštitu životne sredine i obezbeđujemo državama članicama efikasnije upravljanje njihovim naporima u tom pravcu.
Iz perspektive javnih institucija, upotreba GIS dovodi do povećanja njihove sposobnosti obrade podataka u realnom vremenu, da bi se izašlo u susret građanima na brz način.

Kao vektor napretka, GIS Tehnologija integrisana u Teamnet projekte donosi značajne prednosti društvu, kako direktno-stavljanjem na raspolaganje građanima spoljnih portala razvijenih u okviru projekata, tako i indirektno, povećanjem efikasnosti delatnosti institucija.

Mi u Teamnetu podržavamo javne i privatne institucije da brzo i efikasno upravljaju geoprostornim podacima, što odmah direktno utiče na kvalitet života građana. Takođe, pozitivni efekti GIS tehnologije utiču i dugoročno na društvo, putem doprinosa koji ova tehnologija ima u stalnom smanjenju negativnog uticaja čoveka na životnu sredinu.

GIS Tehnologija nalazi svoju primenu u mnogobrojnim oblastima delatnosti – administracija, transport, životna sredina, zdravstvo ili poljoprivreda su samo neke od njih. GIS mape razvijene od strane stručnjaka Teamneta pomažu kod upravljanja geoprostornim podacima na celokupnoj teritoriji Rumunije. Na osnovu njih upravlja se:

- Preko 8.000 lokacija registrovanih u raznim sistemima (od stanica za praćenje kvaliteta vazduha, do raznih tačaka ili područja od interesa: crkve, škole, bolnice, autoputevi itd.);
- Preko 5.000 vrsta životinja, na više od 390  tipova staništa;
- Svim lokalitetima od značaja za Evropsku Uniju – ukupno 531;
- Svim zaštićenim prirodnim područjima – preko 900.

Naša stručnost u oblasti GIS tehnologije, međunarodno priznata, podržana bogatim iskustvom u UAV tehnologiji, omogućila nam je da izgradimo efikasan ekosistem za stvaranje i upravljanje određenim vizuelnim bazama podataka, lakim za korišćenje, analiziranje i tumačenje. Tome se dodaje stručnost Teamneta u klaud (cloud) tehnologiji, javnoj i privatnoj, koja dodaje raspoloživost, mobilnost i pristupačnost ove tehnologije. Tako, rešenja koja Teamnet pruža su realna podrška javnim i privatnim organizacijama u donošenju ispravnih odluka, u realnom vremenu.

Februara 2015. naši GIS stručnjaci su učestvovali na Hackatonu Otvorenih Podataka, gdje su prihvatili izradu  projekta kojim bi identifikovali fiktivna naseljena mesta u Rumuniji. Tako su za samo dva dana uspeli da identifikuju 126 mesta koja ne bi trebalo da budu prikazana na mapama Rumunije. Ova mesta se mogu videti pomoću aplikacije na  interaktivnoj mapi. Doznajte više o projektu “Fiktivna naseljena mesta u Rumuniji” za koji je tim dobio 3. mesto na takmičenju.