Agencija za digitalnu agendu Rumunije, u okviru Ministarstva komunikacija i informacionog društva

Agentia_pentru_Agenda_Digitala