Istraživanje i razvoj

NFC – razvoj tehnološke platforme koja koristi NFC tehnologiju Icon NFC – razvoj tehnološke platforme koja koristi NFC tehnologiju

Uz pomoć ovog R&D projekta, radimo na razvoju TSM platforme (Trust Services Manager) za NFC tehnologiju (Near Field Communication). Na taj način, želimo da postanemo broker TSM servisa, tako da dobavljači dobara i usluga (napr. lanac prodavnica) neće više imati potrebe da zaključuju individualne komercijalne ugovore sa operaterima mobilne telefonije, kako bi mogli svojim klijentima da ponude novi kanal za plaćanje i komunikaciju.
Za mobilne telefone opremljene NFC tehnologijom, platforma omogućava vršenje operacija kao što je kreiranje bezbednosnog domena (Security Domain Creation), instaliranje, personalizacija ali i upravljanje ličnim podacima vlasnika mobilnog telefona.

 • Pretvaranje mobilnog telefona opremljenog NFC tehnologijom u inteligentan instrument plaćanja ekvivalentan kreditnoj kartici.
 • Bezbedno čuvanje podataka sa kartica korisnika u mobilnom telefonu;
 • Korišćenje mobilnog telefona kao prevozne karte – jednim jedinim dodirom;
 • Poseta omiljenim sajtovima, iniciranje poziva i slanje tekstualnih poruka dodirom telefona za brzi pristup uslugama (stavljene na raspolaganje od strane provajdera usluga);
 • Pristup mobilnim servisima kao što su vesti, vremenska prognoza, rasporedi putovanja – za šta je potreban dodir mobilnog telefona za brzi pristup uslugama;
 • Deljenje informacija i beležaka sa prijateljima i kolegama približavanjem dva NFC uređaja jedan  drugom.

Ekonomske prednosti

 • Širenje portfolija inovativnih proizvoda klijenta;
 • Povećanje ekonomske efikasnosti klijenta zadržavanjem troškova na racionalnom nivou, povećanje produktivnosti rada, razvoj novog proizvodnog prototipa i proširenje na nove industrije;
 • dobavljači usluga plaćanja, kako banke tako i drugi subjekti, mogu imati koristi od ekonomije obima standardizacijom instrumenata plaćanja, čime se ostvaruje ušteda troškova nakon početne investicije

Preduzeli smo eksperimentalni razvoj napredne platforme koja pruža usluge koristeći NFC tehnologiju. To će integrisati u jednoj tački usluge pružene od strane provajdera kao što su banke, lanac prodavnica, operateri mobilne telefonije i prevoznici. Da bi se postigao cilj neophodno je integrisanje više elemenata od kojih se sastoji platforma:

 • tehnička platforma tipa TSM (Trusted Services Manager), dizajnirana za pružanje usluga korišćenjem NFC tehnologije;
 • aplikacija na nivou SIM (Security Elements);
 • SDK (Software Development Kit);
 • API razvoj (Application Programming Interface);
 • aplikacija usluga plaćanja izvršenih NFC tehnologijom

Predložena platforma olakšava komunikaciju podataka između operatera mobilne telefonije i provajdera usluga.