Istraživanje i razvoj

KRAKEN Icon KRAKEN

KRAKEN predstavlja projekat koji ima za cilj  integrisanje tehnologija proizvodnje za razvoj najpreciznijih i najvećih substraktivnih i aditivnih uređaja na svetu.

KRAKEN koncept nastao je u novembru 2015. godine i predstavlja uspešnu finalizaciju projekta  MEGAROB, koji je projekat R&D finansiran u okviru programa H2020. KRAKEN će razviti hibrid koncept disruptivne proizvodnje koji će obezbediti srednjim i velikim preduzećima all-in-one mašine za personalizovan dizajn, proizvodnju/popravku i kontrolu kvaliteta funkcionalnih delova (proizvedenih od aluminijuma, termootpornih materijala ili kombinovanje oba materijala od 0,1m do 20m) posredstvom  substraktivnih i aditivnih novih tehnologija sa širokom primenom bez potrebe radnog prostora.

Teamnet je član projekta KRAKEN u okviru kojeg rukovodi WP 5, u vezi globalnog software razvoja, a glavni doprinosi su u domenu razvoja i integrisanja software programa visokog nivoa.

Integrisanje Osnovnih Generičkih Tehnologija (KET), kao što je štampanje 3D, robotika, 7DoF (Stepeni Slobode), kontrola u realnom vremenu, kompleksna monitorizacija i algoritmi napredne kontrole koje podržava software CAM inovator, dovešće do toga da KRAKEN bude najveći 3D štampač na svetu za metalne i nemetalne materijale, koji će štampati industrijske proizvode visoke performanse sa dužinom do 20 metara, sa poboljšanim kvalitetom i tačnošću finalnog proizvoda.

 • Razvoj tehnologije za taloženje/pokrivanje visoke stope (10kg/h za aluminijum) za aditivnu proizvodnju metala sa velikim površinama:
 • Proizvodnja proizvoda napravljenih od kombinovanih materijala (metal + nemetal)
 • Projektovanje i razvoj automatske kontrole za hibridnu proizvodnju sa smanjenjem od 20% vremena tekuće aktivnosti
 • Projektovanje i razvoj software-a visokog nivoa koji uključuje sistem CAM prilagođen za novu  proizvodnju hibrida sa smanjenjen od 20% vremena potrebnog za projektovanje:
 • Integrisanje, potvrda i demonstracija mašine KRAKEN all-in-one
 • Acciona – Španija;
 •  Vero Software – Velika Britanija;
 •  Leica Geosystems – Švajcarska;
 • CSEM – Švajcarska;
 •  Pininfarina – Italija;
 • Vision Business Consultants – Grčka
 •  Autonomous Systems – Rumunija;
 • Centro Richerche FIAT – Italija;
 • CECIMO – Belgija;
 •  Espace 2001 SA – Luksemburg;
 • Alchemie Ltd – Velika Britanija;
 •  Arasol – Španija;
 •  TWI – Velika Britanija;
 •  Teamnet World Professional Services – Rumunija.