Istraživanje i razvoj

I_HeERO Icon I_HeERO

Ovaj predlog projekta, I_HeERO (“I” for “Infrastructure”) odnosi se i na servis hitnih Pan-evropskih auto poziva pod mandatom “eCall” na osnovu broja 112. I_HeERO bio je razvijen za pripremu PSAP u državama članicama radi sproveđenja sistema eCall, na osnovu broja 112 kao referentne implementacije. Eksplicitno se odnosi na elemenat PSAP pri sprovođenju sistema  eCall i omogućava PSAP da instalira hardverska i softverska rešenja koja zadovoljavaju zahteve svake države članice, pripremajući države članice za Obavezno sprovođenje eCall servisa.

Trenutno stanje softvera PSAP  dozvoljava i više vrsta ulaza: glasovnih poziva (sa mobilnih ili fiksnih linija), tekst poruke  (za građane sa invaliditetom) ili aplikacije za smart telefone. Automatski hitni pozivi su pristupni iskljućivo za građevinske objekte (fabrike, skladišta, velike trgovinske centre, poslovne zgrade) koje mogu de šalju uzbunu aktiviranu sopstvenim alarmom (požar, otrovni gasovi, itd).

eCall  prenosi automatske hitne pozive iz automobila, kamiona i motocikala. Na taj način, ovlašćeni organi i urgentni centri mogu da reaguju I  pošalju medicinsku pomoć  i izdvajanje brže i mogu čak  da pokriju urgentne situacije u kojima su putnici onesvešćeni.

 • Priprema infrastructure PSAP;
 • Rast ulaganja država članica u PSAP infrastrukturu i inter-operabilnost usluga;
 • Priprema  eCall za HGV (uključujući i opasna dobra) i rute autobusom na duge relacije;
 • Priprema eCall za motorna vozila sa dva točka (PTW);
 • Dene (sic!) i realizacija Procene Usaglašenosti PSAP;
 • Analiza upravljanja podacima kao i sistemom najnovije generacije 112;Obezbediti jedno Udruženo Partnerstvo.
 • Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
 • ERTICO-ITS Europe
 • MAGNETI MARELLI S.P.A.
 • Automobile Club d’Italia
 • Autostrada Del Brennero
 • BETA80 Group
 • University of Trento
 • PIAGGIO
 • Telecom Italia
 • Azienda Regionale Emergenza Urgenza
 • Centrale Unica Emergenza
 • Departamentul de Comunicare, Energie și Resurse Naturale
 • Satellite Applications Catapult Ltd
 • IES Solutions
 • IRU Projects
 • Ministère de l’Intérieur, Administration des Services de Secours
 • KTM AG
 • Cyprus University of Technology
 • Ministerul de Transporturi, Comunicații și Lucrări
 • Iskratel
 • Yamaha Motor Europe N.V.
 • Telekom Slovenije
 • Ministerul Apărării, Administrația Republicii Slovenia pentru Protecție Civilă și Situații de Dezastru
 • Polytechnic University of Milan
 • University of Modena and Reggio Emilia
 • Vítkovice
 • Stadt Wolfsburg
 • Stadt Braunschweig
 • Ministerul de Transport din Republica Cehă
 • DEKRA CZ a.s.
 • Telematix Software
 • GMVIS Skysoft
 • MEO
 • ICOM LTD
 • Intergraph Portugal
 • Vodafone
 • IEP
 • NOS Comunicacoes SA
 • Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
 • Ministerul Administrației Interne
 • BMW Motorrad
 • Robert Bosch GmbH
 • Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală a Serviciilor de Pompieri și Salvare
 • Fundacion para la Promocion de la Innovacion, Investigacion y Desarrollo Tecnologico en la Industria de Automocion de Galicia
 • Advanced Automotive Antennas S.L
 • Centro de Estudios e Investigaciones Tecnicas
 • Teamnet World Professional Services
 • Universitatea Româno-Americană
 • Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia
 • Centro Ricerche FIAT S.C.p.A
 • Ministerul de Transport și Comunicații
 • Ministerul de Interne
 • Cosmote SA
 • Institutul de Comunicare și Sisteme Computerizate
 • Ministerul de Infrastructură, Transporturi și Rețele
 • PTL EPE Metaforiki Apothikeutiki
 • G4S Telematix S.A.
 • e-Trikala S.A