Istraživanje i razvoj

HEREiAM Icon HEREiAM

Sa HEREiAM doprinosimo stvaranju interoperabilne platforme za samostalnu negu, onlajn umrežavanje i upravljanje svakodnevnim aktivnostima kod kuće, kao podršku starijim osobama.

Naše rešenje sastoji se u integrisanoj, inteligentnoj platformi koja starijima omogućava direktan pristup određenom broju usluga i informacija korišćenjem kućnog TV uređaja.

Website projekta: www.hereiamproject.org

Osnovna ideja projekta је da pretvori TV prijemnik- uređaj koji ljudi stariji od 50 godina koriste u principu svakodnevno -u pametan uređaj sa korisnim funkcijama koji može korisnicima da pruži podršku u njihovim svakodnevnim aktivnostima i umrežavanju.

Sa HEREiAM konfigurišemo integrisani sistem za komunikaciju, interakciju i samokontrolu, specijalno koncipiran da ga starija lica mogu s lakoćom koristiti.

  • Università degli Studi di Cagliari (Italija, UNICA)
  • Dedalus SpA (Italija,DEDALUS)
  • Smart Homes (Holandija, SMH)
  • Teamnet (Rumunija)
  • GOW Welfare (Holandija, GOW)
  • Skylogic SpA (Italija)
  • Comune di Cagliari (Italija, Cagliari)