Istraživanje i razvoj

Autonomous UAVs Icon Autonomous UAVs

Teamnet razvija autonomni UAV projekat u partnerstvu sa Fakultetom za automatizaciju i informatiku unutar Univerziteta “Politehnica” u Bukureštu, čija je obaveza razvoj aplikacija i implementacija autonomnih kontrolnih tehnika za bespilotne letelice (Unmanned Aerial Vehicles).

U okviru ovog partnerskog projekta, niz tema se predlaže kao istraživačke teme za studente. Teme proizilaze uz naše želje dizajniramo platformu za simulaciju i testiranje UAV pomoću koje ćemo moći da proverimo implementaciju raznovrsnih strategija i tehnika planiranja i autonomnu koordinaciju za letačke misije sa jednom ili više bespilotnih letelica. Misije su raznovrsne i obično modelirane što je više moguće prema aktuelnim zahtevima tržišta: misije mapiranja, monitoringa, traganja i spasavanja, praćenja mobilnih meta na zemlji. Osim toga, zacrtali smo da svaka UAV letelica ima autonomno ponašanje. Tako, u okviru misije, svaki avion je imao kapacitet da inteligentno donosi odluke i reaguje na nepredviđene događaje bez ljudske intervencije. Rezultati istraživanja u okviru ovog partnerstva su materijalizovani realizacijom diplomskih radova, master disertacija kao i istraživačkih izveštaja uključenih studenata.

U okviru predloženih tema koriste se raznovrsne softverske i hardverske tehnologije specifične za tu oblast:

  • Softverski simulatori letenja; FlightGear Flight Simulator, JSBSim, YASim, itd.;
  • Ugrađena računarska rešenja: Raspberry Pi, BeagleBone Black, itd;
  • Sistemi za distribuirana rešenja: OpenNebula, itd.

U ovom trenutku, imamo sledeće pravce vezano za razvoj novih aplikacija:

  • Sprovođenje autonomnih misija praćenja mobilnih meta na zemlji, od strane jedne ili više letelica;
  • Sprovođenje autonomnih misija monitoring kritične infrastrukture;
  • Dizajniranje softverske platforme za simulaciju specifičnih UAV modela ( npr. Hirrus).
  • Teamnet
  • Univerzitet Politehnike u Bukureštu – Fakultet za automatizaciju i informatiku