Naše vrednosti

cariere

Svakodnevno upravljamo profesionalnom delatnošću i načinom na koji međusobno sarađujemo sa kolegama ili našim saradnicima poštujući pet vrednosti koje su od suštinskog značaja za nas:

Učešće iconUčešće

Verujemo u uključivanje u društvo, što nas čini odgovornima i spremnima da preuzmemo na sebe odgovornost za ono što se dešava oko nas.

Motivisani smo idejom da milioni ljudi zavise od tehnološke transformacije da bi olakšali svoj život i svakodnevne aktivnosti. Zato smo ovu ulogu od velikog značaja preuzeli sa entuzijazmom, posvećenošću i maksimalnom dostupnošću.
Stoga, jedan od najvažnijih indikatora za merenje uspeha za nas predstavlja sposobnost pokretanja i generisanja promene u društvu uz pomoć tehnologije.

Inteligencija iconInteligencija

Verujemo u inteligenciju  i sposobnost kreiranja inovacije.

Odlučni smo i trudimo se da se stvari dese – time uspevamo da transformišemo nemoguće u potencijalno. Tamo gde postoji prepreka u realizaciji nekog cilja, mi vidimo izazov i posvećujemo se rešavanju i prevazilaženju te prepreke.

Uvereni smo da samo stavljanjem naše inteligencije u službu posla, koristeći inovacije, možemo naći i sprovesti revolucionarna rešenja, na visini Teamneta: kompleksna u suštini ali jednostavna za krajnjeg korisnika.

Učenje iconUčenje

Verujemo u kontinuirani razvoj i odlučni smo da uvek akumuliramo nova znanja, da saznamo nešto danas što nismo znali juče.

Fokusiramo se stalno na akumulaciji znanja, znamo da nas je taj stav doveo dovde i ubeđeni smo da će nas odvesti dalje. Svakim projektom postajemo bolji, efikasniji i samouvereniji u naš potencijal da kontinuirano transformišemo oblasti delatnosti naših klijenata.

Pored svakodnevnog akumuliranog radnog iskustva, posvećujemo posebnu pažnju i naše vreme izradi i realizaciji godišnjeg plana razvoja, podržanog od strane kompanije

Razvoj iconRazvoj

Verujemo u razvoj i uporno ga sledimo.

Razvoj u društvu, u bilo kojoj oblasti, postaje moguć samo transformacijom. Primetili smo da se do velike promene može doći samo ako se transformacija prvo desi na nivou mentaliteta, što se posle odražava na transformaciju sistema, na način obavljanja stvari.

Stoga znamo da ćemo istrajnošću uspeti da implementiramo inovativne tehnologije koje će obezbediti razvoj u državama i regionima u kojima delujemo.

Tim iconTim

Verujemo u moć ujedinjenog tima koji je uspešniji i prevazilazi očekivanja radeći zajedno.

Imamo poverenja u ljude koji čine tim Teamneta, u njihove dokazane profesionalne kompetencije i u timski duh koji nas sve podjednako karakteriše. U timu imamo inteligenciju, talenat, odgovornost i odlučnost. Zajedno imamo hrabrosti da se usudimo da činimo više, da gledamo dalje od današnjih prepreka, prema sutrašnjim mogućnostima. Zajedno možemo više.

Mi radimo zajedno, entuzijasti smo u poslu i zajedno sa kolegama i klijentima slavimo postignute uspehe, kao istinski tim.