Sky Sensor

Programe academice

Program Sky Sensor razvijen je od strane Teamneta u saradnji sa Fakultetom elektronike, telekomunikacija i informacionih tehnologija, Univerziteta ” Politehnica ” u Bukureštu.

Sky Sensor je jedan od najvećih izazova za strastvene studente analize i obrade slike. Zašto? Zato što je ovog puta, slika došla s neba, posredstvom UAV tehnologije (Unmanned Aerial Vehicle).
Rezultati dobijeni u programu Sky Sensor korišćeni su za sačinjavanje njihovih diplomskih radova ili master disertacija.

U ovom programu, istraživačke teme pretpostavljaju razvoj tehnika za obradu signala primljenih od senzora nosivosti (payload) u zavisnosti od vrste misije bespilotnih letelica (Unmanned Aerial Vehicles), radi autonomnog izdvajanja što više ispravnih i relevantnih podataka iz oblasti interesovanja, u korelaciji sa vrstom odnosne misije.

Vezano za razvoj novih aplikacija, fokusiramo se na sledeće pravce:

 • Tehnike i algoritmi za prepoznavanje oblika;
 • Tehnike i algoritmi za video stabilizaciju;
 • Tehnike i algoritmi za prepoznavanje karaktera.

Misije su raznovrsne i obično modelirane što je više moguće prema aktuelnim zahtevima tržišta: misije monitoringa, traganja i spasavanja, praćenja mobilnih meta na zemlji.

Kao stažista u okviru projekta Sky Sensor razvićete sledeće poslovne veštine:

 • Učenje algoritama i tehnika specifičnih za oblast stažiranja;
 • Rad na razvoju softverske aplikacije koja uključuje algoritme predložene za rešavanje problema;
 • Rad na testiranju i validaciji rezultata razvijene aplikacije;
 • Stimulisanje kritičkog mišljenja, radeći na razvoju sopstvenih ideja poboljšanjem ili kombinovanjem više različitih postojećih metoda rešavanja.

U okviru predloženih tema koriste se raznovrsne softverske i hardverske tehnologije specifične za Computer Vision.

Pored toga, tokom celog perioda stažiranja koristićete sponzorstvo s naše strane.

Da bi se moglo ući u program, moraju se preći sledeće faze:

 • Slanje aplikacije;
 • Obavljanje razgovora sa našim HR timom;
 • Polaganje logičnog i tehničkog testa;
 • Obavljanje razgovora sa stručnjakom u odnosnoj oblasti;
 • Integrisanje u okviru tima.

Ako želite da aplicirate za neku poziciju u ovom programu, morate posedovati:

 • Dobro poznavanje Java (C i Python predstavlja plus)
 • Dobro poznavnje strukture podataka i algoritama;
 • Želju za naučnim dokazivanjem u novoj oblasti  i učenjem postojećih open-source programa u oblasti.

Smatra se kao plus:

 • Poznavanje osnovnih pojmova text mining, information retrieval ili machine learning;
 • Učešće u open-source projektima ili drugim softverskim projektima razvijenim u timu (na primer, na fakultetu)

Period 2013-2014

 • 4 studenta upisana na stažiranje;
 • Sva 4 studenta su pripremila disertaciju i istraživačke izveštaje za master u okviru kompanije;
 • Jedan od stažista se zaposlio u Teamnetu po završetku studija