Autonomous UAVs

Programe academice

Autonomous UAVs je program sproveden od strane Teamneta u saradnji sa Fakultetom za automatizaciju i informatiku, Univerziteta ” Politehnica ” u Bukureštu.

Želja nam je bila da napravimo upravljačku platformu za UAV koja dozvoljava korišćenje jednog aviona ili jata aviona, u okviru što većeg broja misija, uz minimalno učešće od strane korisnika. Platforma je implementirana na nivou base-station.
Ovde aplikacija tipa „mission-control” dozvoljava korisniku da izabere vrstu misije, konfiguraciju i planiranje misije, kao i praćenje uređaja u letu.

Štaviše, zacrtali smo da svaki UAV ima autonomno ponašanje. Tako je, tokom misije, svaki avion bio sposoban da donosi odluke na inteligentan način i reaguje na nepredviđene događaje bez ljudske intervencije.

Bavili smo se isključivo prikupljanjem, prenosom  i skladištenjem podataka o letu.

Istraživački program Autonomous UAVs namenjen je studentima i studentima na master studijama na Fakultetu za automatizaciju i informatiku koji su želeli da realizuju diplomske radove koristeći jedinstveni istraživački alat.

Platfoma za upravljanje UAV-ovima je modelirana, implementirana i testirana od strane studenata i mastera pod vođstvom koordinatora projekta. Oni su implemetirali rezultate dobijene u okviru njihovih diplomskih radova. Teme potiču iz naše želje da se stvori platforma za simulaciju i testiranje UAV-ova i da uz pomoć nje možemo proveriti implementaciju različitih strategija i tehnika za autonomno planiranje i koordinaciju letačkih misija sa jednom ili više bespilotnih letelica. Misije su raznovrsne i obično modelirane što je više moguće prema aktuelnim zahtevima tržišta: misije mapiranja, monitoringa, traganja i spasavanja, praćenja mobilnih meta na zemlji. Štaviše, planirali smo da svaki avion ima autonomno ponašanje. Tako, u okviru misije, svaki avion je bio sposoban da donosi odluke na inteligentan način i reaguje na nepredviđene događaje bez ljudske intervencije.

Kao stažista u okviru projekta Autonomous UAV razvićete svoje poslovne veštine:

 • Učenje algoritama i tehnika specifičnih za oblast stažiranja;
 • Rad na razvoju softverske aplikacije koja uključuje algoritme predložene za rešavanje problema;
 • Rad na testiranju i validaciji rezultata razvijene aplikacije;
 • Rad na integrisanju i unapređenju platforme za simulaciju letačkih misija za UAV-ove;
 • Stimulisanje kritičkog mišljenja, radeći na razvoju sopstvenih ideja poboljšanjem ili kombinovanjem više različitih postojećih metoda rešavanja.

U okviru projekta koriste se raznovrsne softverske i hardverske tehnologije specifične oblasti:

 • Letački softver simulator: FlightGear Flight Simulator, JSBSim, YASim, itd.
 • Ugrađena računarska rešenja: Raspberry Pi, BeagleBone Black, itd.
 • Sistemi za distribuirana rešenja: OpenNebula, itd.

Pored toga, tokom celog perioda stažiranja koristićete sponzorstvo s naše strane.

Da bi se moglo ući u program, moraju se preći sledeće faze:

 • Slanje aplikacije;
 • Obavljanje razgovora sa našim HR timom;
 • Polaganje logičnog i tehničkog testa;
 • Obavljanje razgovora sa stručnjakom u relevantnoj oblasti;
 • Integrisanje u okviru tima.

Ako želite da aplicirate za neku poziciju u ovom programu, morate posedovati:

 • Dobro poznavanje Java (C i Python predstavlja plus)
 • Dobro poznavnje strukture podataka i algoritama;
 • Želju za naučnim dokazivanjem u novoj oblasti  i učenjem postojećih open-source programa u oblasti.

Smatra se kao plus:

 • Poznavanje osnovnih pojmova text mining, information retrieval ili machine learning;
 • Učešće u open-source projektima ili drugim softverskim projektima razvijenim u timu (na primer, na fakultetu)

Period 2013-2014

 • 4 studenta upisana u program stažiranja;
 • Svi stažisti su pripremili disertaciju i istraživačke izveštaje za master u okviru kompanije;

Period 2012-2013

 • 10 studenata obučenih u toku letnjih stažiranja;
 • 4 stažista su pripremila diplomski rad u saradnji sa Teamnetom.

Period 2011-2012

 • 2 studenta su pripremila diplomski rad u okviru Autonomous UAV;
 • Jedan od njih se zaposlio u Teamnetu po završetku studija