Comunicate de presă @sr

media

Teamnet Group proširuje svoju aktivnost i na Srednji Istok

 Bukurešt /București/, 15. septembar 2016. god. – Teamnet Group, jedan od glavnih integratora sistema na regionalnom nivou proširuje aktivnost i na Srednji Istok posredstvom projekta koji se odvija za Ministarstvo regionalnih opština i Resurse  vode iz Omana, u saradnji sa Grupom Modern Information Technology LLC (ITON). Projekat, nazvan „Ministry Core Applications and eServices Portal”, ima za cilj implementiranje jednog sistema koji će izdavati online ovlašćenja. Na taj način, ove dve kompanije će dati podršku za digitalizaciju i optimizaciju preko 400 tipova usluga i 700 odgovarajućih procedura za domene kao što su javno zdravstvo, kanalizacija, građevina i eksploatacija resursa voda. Na tržištu na kom su IT investicije ove godine po procenama koje je Gartner dao od 212.9 miilijardi dolara1 na nivou Srednjeg Istoka, rešenja realizovana u ovom projektu imaju za cilj da smanje birokratiju, da pojačaju transparentnost odlučivanja i olakšaju komunikaciju sa građanima.

IT departaman iz Srednjeg Istoka je u porastu a Gartner stručnjaci procenjuju da će usluge IT business predstavljati 84% od totalnog segmenta usluga u domenu, a aplikacije software Enterprise će dostići najveću brzinu rasta u ovoj godini u Srednjem Istoku. Ipak, što se tiče konkretnih investicija, software rešenja za infrastrukturu će voditi u rankingu. Tehnologizacija svih aspekata života predstavlja globalnu preokupaciju, a Srednji Istok nije izuzetak od ovoga trenda, i predstavlja prioritet kako vladi tako i business sektoru.

“Ulazak grupe Teamnet u ovaj region, kao i proširivanje na svim tržištima na kojima delujemo, rezultat je 15 godina rada naše ekipe u Rumuniji i sa internacionalnog nivoa za razvoj kompetitivnih rešenja, koja su globalno priznata. Iako smo na početku puta u određenim zemljama kao što je Oman, na izuzetno kompetitivnom globalnom IT tržištu, procenjujemo rezultate u porastu na internacionalnom nivou za Teamnet ove godine sa 70%, u poređenju sa  2015. god.”, izjavio je Bogdan Padiu, CEO Teamnet Group.

Ali bin Mohammed al Abri, Podsekretar u okviru Ministarstva regionalnih opština i Resursa voda izjavio je: “Sporazum dolazi kao rezultat napora Vlade za implementaciju e-usluga koje će poboljšati odnose sa građanima. Preko 400 tipova usluga i 700 odgovarajućih procedura  će biti  elektronski obezbeđene.”  Dr Salim bin Sultan al Ruzaiqi, CEO Autoriteta za Tehnologiju informacije (ITA), podvukao je značaj ovog projekta, koji pruža usluge velikom broju građana i kompanija.

Teamnet će izraditi centralni sistem projekta, sastavljen od: Water Resource System, Technical Services System, Health Control System, Atlas GIS Services, kao i druge usluge za održavanje i podršku i, takođe, vodiće proces migracije podataka. Modern Information Technology LLC, lider projekta, baviće se implementacijom portala eServices, Case Management, Mobile Application, isporukom hardware uređaja i licenci, migracijom podataka i usluga za podršku i održavanje.

Modern Information Technology LLC (ITON) je najveći proizvođač software i IT usluga u Omanu i  aktiviše i u Ujedinjenin Arapskim Emiratima, Indiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji. Među klijentima ITON, nalazi se i Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo trgovine i industrije u Omanu itd.

Grupa Teamnet registrovala je poslovnu cifru od preko 110 miliona evra 2015. godine, u porastu za 18% u osnosu na prošlu godinu.

O Grupi Teamnet:

Sa iskustvom od 15 godina, Teamnet jedan je od glavnih integratora sistema u regionu, sa podružnicama u Rumuniji, Turskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Belgiji, Švajcarskoj i Republici Moldovi.

Grupa je je 8 godina uzastopno prisutna u regionalnim klasifikacijama Deloitte.

Nazad