Biznis i IT događaji

media

Nacionalna konferencija Savremeni zdravstveni menadžment u privatnim klinikama i bolnicama u Mamaia

Conferința Natională de Management Medical Modern în Clinici și Spitale Private de la Mamaia14-16. jun 2014.

Mnogobrojni predstavnici privatnih zdravstvenih institucija okupljaju se na ovom događaju.
Učestvujući na ovom događaju sa Dedalus odeljenjem, Teamnet je po prvi put predstavio potpuno automatizovani elektronski identifikacioni protok pacijenata. Implementacija takvog protoka u bolnici ili zdravstvenoj klinici, doprinosi dobijanju do 100% kompletnih i ispravnih podataka za potrebe izveštavanja, povećanju brzine popunjavanja podataka i većoj preciznosti medicinskih usluga koje se pružaju svakom pacijentu. Više informacija možete naći ovde.

Nazad