Biznis i IT događaji

media

Inovacija u IT & C

15. oktobar 2013.

Na trećem izdanju “Inovacija u IT & C”, najznačajniji stručnjaci u IT & C raspravljali su о najboljim rešenjima uz pomoć kojih MSP i preduzetnici mogu vršiti inovacije u ovoj oblasti. Glavna tema događaja bila je cloud tehnologija. Generalni direktor (CEO) Ymensa održao je prezentaciju о klaudu (cloud), kao o inovativnom rešenju za MSP. Polazna tačka je bila potreba optimizacije procesa rada da bi bili što efikasniji. Korišćenjem klaud tehnologije može se postići smanjenje troškova u više od 80% kompanija i istovremeno rast produktivnosti u više od 40% slučajeva.

Nazad