Biznis i IT događaji

media

Innovation Fair / Future Communities

Future Communities_130. oktobar – 1. novembar 2014.

Future Communities | Open Innovation Fair je platforma budućih inovativnih ideja vezanih za postojeće mogućnosti u Rumuniji pomoću tehnologije i inovacija, koje se mogu primeniti za dobrobit zajednice. Projekti u okviru Future Communities iznose ideje, rešenja i usluge koje primenjuju nove tehnologije i ideje u korist zajednice, u ključnim oblastima SMART zajednice.
Ymens je bio jedan od najznačajnijih izlagača na Future Communities| Open Innovation Fair.

Kompanija je predstavila inicijativu razvijenu zajedno sa NEC u cilju stvaranja Vladinog klaud (cloud) tržišta u Rumuniji. Govor se fokusirao na značajne koristi, kako za javne institucije, tako i za građane, koje usvajanje klaud tehnologije može doneti javnom sektoru. Tokom događaja, Bogdan Padiu, generalni direktor (CEO -Chief Executive Officer) Teamnet grupe, razgovarao je sa Neelie Kroes, evropskim komesarom za digitalnu agendu.

Nazad