Biznis i IT događaji

media

Focus on Telecom – Business Review

Focus on telecom_225. novembar 2013.

Telekom i IT su dve ključne industrije u privredi Rumunije. Na četvrtom izdanju Focus on Telecom raspravljalo se o trendovima u ovoj industriji i o razvojnim perspektivama u aktuelnom ekonomskom kontekstu.

Generalni direktor (CEO-Chief Executive Officer) Ymensa je učestvovao na panel diskusiji pod nazivom „Klaud, hosting i onlajn bezbednost“ (Cloud, Hosting & Online Security)  i održao prezentaciju о trendovima u industriji i o prednostima klaud rešenja u rumunskom poslovnom okruženju. Govorio je, istovremeno, o percepciji i pristupu rumunskih kompanija klaud (cloud) tehnologiji. U održanom govoru istče se neophodnost klaud (cloud) rešenja kako na nivou MSP, tako i na nivou velikih kompanija i javnog sektora.

 


Nazad