Biznis i IT događaji

media

13. Kongres plastičnih hirurga Rumunije

30. oktobar – 1.novembar2014.

Kongres je namenjen medicinskom osoblju u oblasti plastične hirurgije. U toku kongresa, Teamnet Dedalus je predstavio prvi informacioni sistem namenjen potpunom upravljanju hirurškim intervencijama u Rumuniji: ARMONIA®Bloc . Sistem se može koristiti na mobilnim uređajima i obuhvata aktivnosti planiranja, upravljanja i izveštavanja o hirurškim intervencijama. Više informacija možete naći ovde.

Nazad