Știri

media

A fost lansat Sistemul Electronic Relații Contractuale al APIA

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a lansat în data de 12 aprilie 2016 Sistemul Electronic Relații Contractuale (RCL), implementat de Teamnet.

 

Sistemul RCL are scopul de a coordona livrările între producătorii și cumpărătorii de lapte, monitorizând astfel, cantitățile de lapte ce sunt livrate pe teritoriul României. Prin acest sistem, sunt gestionate organizațiile de producători, asociațiile de organizații de producători și declarațiile prim cumpărătorilor.

Astfel, APIA primește în format electronic cererile prin care organizațiile de producători solicită recunoașterea ca organizație și gestionează aceste solicitări. Cererile transmise intră pe fluxul de aprobare, iar în urma parcurgerii fluxului de aprobare, sistemul emite un aviz de recunoaștere sau o decizie de respingere a cererii depuse, în funcție de îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de verificare a cererilor depuse.

Agriculture, Apia, Teamnet

La rândul lor, pentru o mai mare putere pe piață, organizațiile de producători se pot concentra într-o asociație de organizații de producători. Astfel, fiind o entitate mai mare ce reprezintă același scop, își pot spune punctul de vedere legat de prețul laptelui pe piață. Fluxul de depunere a cererilor de recunoaștere ca asociație de organizații și de aprobare a acestora, este similar cu cel pentru organizații de producători, urmându-se aproximativ aceiași pași.

De asemenea, prim cumpărătorii depun declarațiile lunare și le transmit către APIA, iar aceasta, prin intermediul sistemului, efectuează verificări ale respectivelor declarații. În cazul în care declarațiile nu îndeplinesc criteriile, prim-cumpărătorii sunt notificați, în vederea corectării declarațiilor. După retransmitere și reverificare, declarațiile sunt aprobate sau respinse, în funcție de corectitudinea datelor. Declarațiile aprobate sunt luate în calcul pentru raportarea lunară facută către Uniunea Europeană.

Sistemul RCL poate fi accesat de pe site-ul APIA aici.

Înapoi