SCADA

Prin divizia Teamnet Engineering, investim în procese de dezvoltare continuă a unor produse și soluții care ajută la evoluția domeniului IT, ingineriei sistemelor, acorând o atenție sporită tehnologiei SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Echipa noastră de specialiști este compusă din profesioniști redutabili, care se remarcă prin prisma unei vaste experiențe acumulată în domeniu, înregistrând de-a lungul timpului realizări excepționale prin proiectele implementate. Astfel, am pus în aplicare proiecte mai mici sau mai complexe, până la proiecte de magnitudine, în care am integrat elemente tehnologice, dispozitive electrice, echipamente, procese de monitorizare și automatizare, pentru a crea soluții complexe IT care sunt personalizabile și controlabile prin panouri de comandă special dezvoltate pentru proiectele aferente.

Teamnet Engineering are o experiență vastă în dezvoltarea tipologiilor SCADA, atât în privința domeniilor de aplicabilitate (alimentare cu apă, canalizare, transport și distribuție a apei etc.), echipamente SCADA, monitorizarea proceselor și crearea panourilor de control, cât și a celor de comunicare. În funcție de nevoile și caracteristicile elementelor de teren existente, noi realizăm design-ul și implementăm configurațiile hardware și software adecvate pentru sistemul SCADA. Acesta poate include elemente precum:

 • Hardware și comunicații (servere, stații de operare, periferice);
 • Echipamente de rețea de comunicații;
 • PLC-uri (Programmable logic controller) locale și / sau distribuite;
 • Licențe software;
 • Servicii (proiectare, furnizare, dezvoltare, instalare, configurare, punere în funcțiune, testare, instruirea personalului, etc);
 • Instalare sisteme SCADA pentru retețea de telemetrie.

Punerea în funcțiune a sistemelor automatizate SCADA, aplicată în diferite domenii de interes, contribuie la revoluționarea modului de operare, în industrii divergente.

Noi, la Teamnet, creăm, dezvoltăm, implementăm și imbunătățim în mod continuu prin cercetare și testare, soluții precum:

 • Sisteme SCADA pentru industria alimentării cu apă;
 • Sisteme SCADA pentru industria de tratare a apei uzate;
 • Sisteme SCADA pentru industria de prelucrare a combustibilului lichid;
 • Sisteme software SCADA dezvoltate personalizat pentru OLE (OLE for Process Control);
 • Sisteme inteligente de comunicații industriale;
 • Sisteme de management a energiei;
 • Sisteme de înregistrare și de gestionare a consumului de energie electrică;
 • Servicii de consultanță în domeniile de activitate;
 • Servicii de întreținere în Inginerie Electrică și Automatizări Industriale.