Cercetare și dezvoltare

MUROS Icon MUROS

Prin dezvoltarea proiectului MUROS (Sistem Robotic Multisenzorial pentru Monitorizarea Aeriană a Infrastructurilor Critice) propunem  un sistem de supraveghere și monitorizare cu platforme aeriene fără pilot pentru monitorizarea, prevenirea și reducerea efectelor incidentelor cu impact asupra infrastructurii critice precum conducte pentru transportul petrolului, căi ferate, linii de transport energie electrică sau autostrazi.

Dezvoltat alături de Universitatea Politehnică București, proiectul este derulat în  cadrul Programului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare – Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată – STAR coordonat de către Agenția Spațială Română.

Desfășurând activitățile din jurul acestui proiect de R&D, valoarea științifică a proiectului rezidă în contribuțiile aduse pe diferite nivele:

 • MUROS reprezintă configurarea unui model experimental pentru monitorizarea și securizarea infrastructurii critice;
 • Adaptarea produsului la cerințele ESA (European Space Agency) pentru cercetare;
 • Initierea si desfășurarea de activități educaționale și demonstrative cu scopul de pregătire multidisciplinară a specialiștilor în domenii relevante precum UAV, senzori, rețele de senzori, algoritmi avansați de prelucrare a datelor etc.
 • Dezvoltarea la nivel național a elementelor necesare pentru sustenabilitatea pe termen lung a resurselor materiale și umane necesare activităților de explorare a spațiului.

Realizând un astfel de sistem robotic multisenzorial, avem câteva obiective specifice stabilite:

 • Definirea unei arhitecturi flexibile de sistem robotic;
 • Definirea algoritmilor de analiză, control, achiziție și prelucrare a datelor pentru a fi integrați în sistem;
 • Proiectarea, realizarea, testarea și validarea prototipului UAV;
 • Crearea, testarea și validarea rețelei fixe pentru dirijarea UAV și achiziţia de date;
 • Testarea funcționalității sistemului robotic în contexte specifice, pentru a asigura servicii de monitorizare în diferite domenii:
  • Simulare pentru supravegherea și monitorizarea drumurilor;
  • Simulare pentru supravegherea conductelor de transport petrol.