Cercetare și dezvoltare

Biocon Icon Biocon

Cu acest proiect, explorăm posibilitatea de a folosi bio-tehnologii pentru a obține combustibil bio din apele uzate provenite din activitățile specifice ale rafinăriilor bio.
Soluția oferă combinarea a două bioprocese:

 • Un proces de fermentare şi de oxidare anaerobă (digestie anaerobă) a poluanţilor organici prezenți în apele uzate, un proces care are loc într-un digestor anaerob;
 • Un proces de creștere fotosintetică a microalgelor în fotobioreactor.

Proiectul aduce o contribuție ştiințifică importantă în domeniul automatizării proceselor (inginerie) cu aplicaţii notabile în domeniul producției de energie (cum ar fi biocombustibil: metan, biodiesel) și protecției mediului (tratare biologică anaerobă a apelor uzate și bio-atenuare a dioxidului de carbon):

 • Crearea unui nivel de cunoștințe și obţinerea unor excelente rezultate științifice și tehnologice, competitive la nivel global;
 • Creșterea competitivității economiei românești prin inovare, cu impact la nivelul agenților economici și al transferului de cunoștințe în practica economică;
 • Creșterea calității sociale, respectiv găsirea de soluții tehnice și științifice care susțin dezvoltarea socială și îmbunătățirea condiţiei umane.

Proiectul BIOCON are ca scop obţinerea unor rezultate originale cu aplicaţii directe în:

 • realizarea de modele experimentale pentru fermentarea anaerobă și fotobioreactor;
 • implementarea unor modele funcţionale pentru fermentare anaerobă și fotobioreactor;
 • implementarea prototipului – facilitate  de tip biorafinărie, condusă de un proces computerizat;
 • introducerea unei soluții de control al facilităţii de tip biorafinărie – un sistem de control avansat al întregului proces.
 • Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică si Electronică – România;
 • Universitatea din Craiova – România;
 • Universitatea Politehnică din Timişoara – România;
 • Teamnet Engineering SRL – România.