Comunicate de presă

media

Drept la replică Teamnet Group referitor la REVISAL/ REGES

București, 8 noiembrie 2016 – Teamnet este producătorul și proprietarul sistemelor informatice REGES (Registrul General de Evidență al Salariaților) si Revisal. Serviciile contractate de Inspecția Muncii (IM) prin licitație deschisă de la Teamnet au fost de închiriere a sistemelor, criteriul a fost prețul cel mai scăzut și oferta a fost facută pentru folosirea și nu pentru vânzarea sistemelor, prin urmare, drepturile de proprietate asupra acestor bunuri ale companiei nu au fost transferate către IM. Contractele de prestări servicii au fost încheiate și îndeplinite respectând standardele legale în vigoare.

Bogdan Padiu, Founder and CEO TeamNet GroupÎnchirierea sistemelor complexe sau utilizarea de produse „software as a service” este cea mai modernă paradigmă in domeniul IT la nivel mondial. „Cloud computing” este o variantă de „software as a service” și sunt deja de notorietate beneficiile acestei abordări din perspectiva eficienței costurilor. Peste tot în lume, în special în statele avansate, guvernele adoptă sisteme „software as a service”, deoarece permit un control mult mai bun al costurilor și transferă toate riscurile de operare către furnizorul de soluție, așa cum a făcut și IM în cazul REGES/ REVISAL.

În momentul de față, inclusiv Comisia Europeană, prin strategia multianuală în domeniul digital la nivelul Uniunii Europene – Agenda Digitală –, recomandă ferm utilizarea sistemelor „as a service” și cloud computing pentru a crește eficiența utilizării sistemelor informatice.

Contractele semnate cu IM au asigurat în permanență accesul acestei instituții la bazele de date care au fost și rămân în proprietatea IM, precum și unul dintre cele mai bune niveluri de disponibilitate a sistemelor. Teamnet a fost și este la dispoziția tuturor clienților săi pentru a oferi asistență în cazul în care se dorește migrarea către alt furnizor de soluție informatică.

În acest context, criticile cu privire la modalitatea de contractare ca și serviciu nu sunt numai nefondate dar, în condițiile în care IM deține deplina proprietate asupra bazelor de date, aceste critici exprimă o viziune învechită, contrară interesului public, care în loc să ajute România să recupereze decalajele față de țările dezvoltate, nu va face decât să creeze întârzieri importante în implementarea unor sisteme sau blocaje grave atunci când bugetele sunt consumate integral pentru investiții și nu se reușește contractarea serviciilor de mentenanță absolut necesare.

Indiferent dacă decizia de a închiria un sistem informatic, o mașină sau un imobil a fost cea mai potrivită sau nu, acest lucru nu poate să schimbe titularul dreptului de proprietate asupra bunului. Decizia de a cumpăra sau închiria un produs, fie că vorbim de o mașină sau un sistem informatic, trebuie să fie fundamentată economic și tehnic de achizitor, în funcție de contextul sau de resursele de care dispune la momentul luării deciziei, dar și de utilizarea optimă a fondurilor publice.

În prezent, există pe rolul Curții de Apel București un litigiu referitor la procesul verbal întocmit de Curtea de Conturi, litigiu în care Teamnet participă pentru a prezenta în fața instanței toate argumente tehnice și juridice necesare stabilirii unei decizii juste.

Echipa noastră menține o comunicare deschisă cu factorii implicați din mediul instituțional pentru a oferi suport în identificarea unor soluții comune optime și speră că, deși e perioada campaniilor electorale, reprezentanții instituțiilor publice nu vor mai încerca să câștige capital electoral vehiculând jumătăți de adevăr în presă.

Respectăm pe deplin dreptul presei de a informa în mod corect asupra temelor de interes public.

BOGDAN PADIU

CEO TEAMNET GROUP

Înapoi