Sky Sensor

Programe academice

Programul Sky Sensor a fost dezvoltat de Teamnet în parteneriat cu Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea „Politehnică” din Bucureşti.

Sky Sensor a fost una dintre cele mai mari provocări adresate studenţilor pasionaţi de analiza şi prelucrarea imaginii. De ce? Pentru că, de această dată, imaginea a venit din cer, prin intermediul tehnologiei UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

Sky Senzor a fost creat ca program de cercetare-dezvoltare pentru studenţii şi masteranzii Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei şi nu numai. Aceştia au avut ocazia să dezvolte o serie de aplicaţii hardware şi software pornind de la imaginile video furnizate de senzorii de imagine instalaţi pe avioanele UAV. Rezultatele obţinute în programul Sky Sensor au fost folosite pentru redactarea lucrărilor lor de licenţă sau dizertaţie.

Prin acest program, sunt abordate teme de cercetare care presupun dezvoltarea de tehnici de procesare a semnalelor generate de către senzorul de sarcină utilă (payload) în funcție de tipul misiunii pentru UAV-uri, în vederea extragerii automate a cât mai multor date corecte și relevante din zona de interes, corelat cu tipul de misiune executată.

Pentru dezvoltarea de noi aplicații, ne axăm pe următoarele direcții:

 • Tehnici și algoritmi pentru recunoașterea formelor;
 • Tehnici și algoritmi de stabilizare video;
 • Tehnici si algoritmi pentru recunoașterea caracterelor.

Misiunile sunt diverse și sunt de obicei modelate cât mai aproape de nevoile actuale ale pieței: misiuni de monitorizare, căutare și salvare sau urmărire de ținte mobile la sol.

Ca stagiar în cadrul proiectului Sky Sensor, vei reuși să te dezvolți profesional pe diferite direcții:

 • Vei studia algoritmi și tehnici specifice domeniului stagiului;
 • Vei lucra la dezvoltarea unei aplicații software care să implementeze algoritmii propuși pentru rezolvarea problemei;
 • Vei lucra la testarea și validarea rezultatelor aplicației dezvoltate;

Stimularea gândirii critice, lucrând la dezvoltarea ideilor proprii prin îmbunătățirea sau combinarea mai multor metode de rezolvare existente.

O componentă interesantă: în cadrul temelor propuse se utilizează diverse tehnologii software și hardware specifice Computer Vision.

În plus, pe toată perioada stagiului, vei beneficia de o sponsorizare din partea noastră.

Dacă vrei să aplici pentru un loc în acest program, trebuie să ai:

 • Cunoștințe bune de Java (C și Python reprezintă un bonus);
 • Cunoștințe bune de structuri de date și algoritmi;
 • Dorința de documentare științifică într-un domeniu nou și de studiu a programelor open-source existente în domeniu;

Ai un plus pentru:

 • Cunoașterea noțiunilor de bază de text mining, information retrieval sau machine learning;
 • Implicarea în proiecte open-source sau în alte proiecte software desfășurate într-o echipă (de exemplu, la facultate).

Pentru a putea intra în program, trebuie parcurse următoarele etape:

 • Trimiterea unei aplicaţii;
 • Susținerea unui interviu în fața echipei noastre de HR;
 • Susținerea unui test de logică şi a unui test tehnic;
 • Susținerea unui interviu cu un specialist din domeniul vizat;
 • Integrarea în cadrul echipei.

Sesiunea 2013-2014

 • 4 studenți înscriși în internship;
 • Toți cei 4 stagiari și-au pregătit lucrarea de disertație și rapoartele de cercetare pentru master în cadrul companiei;
 • Unul dintre stagiari a devenit angajat Teamnet după finalizarea studiilor.