Autonomous UAVs

Programe academice

Autonomous UAVs a fost un program realizat de Teamnet în parteneriat cu Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti.

Dorința noastră a fost să realizăm o platformă de management pentru UAV-uri care permitea utilizarea unui avion sau al unui grup de avioane, în cadrul unui număr cât mai mare de misiuni, cu o implicare minimă din partea utilizatorului. Platfoma a fost implementată la nivelul unui base-station.

Aici, o aplicație de tip „mission-control” a permis utilizatorului selectarea tipului misiunii, configurarea și planificarea misiunii, precum și monitorizarea în zbor a aparatelor.

Mai mult decât atât, ne-am propus ca fiecare UAV să aibă un comportament autonom. Astfel, în cadrul unei misiuni, fiecare avion a avut capacitatea de a lua decizii într-un mod inteligent și de a reacționa la evenimente neprevăzute fără intervenția unei persoane.

Ne-am ocupat inclusiv de colectarea, transmisia și stocarea de date legate de zbor.

Programul cercetare Autonomous UAVs a fost dedicat studenţilor şi masteranzilor de la Facultatea de Automatică şi Calculatoare care îşi doreau să realizeze lucrări de diplomă folosind un instrument de cercetare inedit.

Platfoma de management pentru UAV-uri a fost modelată, implementată şi testată de către studenţi şi masteranzi sub îndrumarea unor coordonatori de proiect. Aceştia au implementat rezultatele obţinute în cadrul lucrărilor lor de diplomă. Temele derivă din dorința noastră de a realiza o platformă de simulare și testare pentru UAV-uri cu ajutorul căreia să putem verifica implementarea a diverse strategii și tehnici de planificare și coordonare autonomă pentru misiuni de zbor cu unul sau mai multe aparate de zbor fără pilot.

Misiunile sunt diverse și sunt de obicei modelate cât mai aproape de nevoile actuale ale pieței: misiuni de cartografiere, monitorizare, căutare și salvare, urmărire de ținte mobile la sol. Mai mult decât atât, ne-am propus ca fiecare UAV să aibă un comportament autonom. Astfel, în cadrul unei misiuni, fiecare avion a avut capacitatea de a lua decizii într-un mod inteligent și de a reacționa la evenimente neprevăzute fără intervenția unei persoane.

Ca stagiar în cadrul proiectului Autonomous UAV, vei reuși să te dezvolți profesional pe diferite direcții:

 • Vei studia algoritmi și tehnici specifice domeniului stagiului;
 • Vei lucra la dezvoltarea unei aplicații software care să implementeze algoritmii propuși pentru rezolvarea problemei;
 • Vei lucra la testarea si validarea rezultatelor aplicației dezvoltate;
 • Vei lucra la integrarea și îmbunătățirea unei platforme de simulare misiuni de zbor pentru UAV-uri;
 • Stimularea gândirii critice, lucrând la dezvoltarea ideilor proprii prin îmbunătățirea sau combinarea mai multor metode de rezolvare existente.

În cadrul proiectului se utilizează diverse tehnologii software și hardware specifice domeniului:

 • Simulatoare software de zbor: FlightGear Flight Simulator, JSBSim, YASim, etc.
 • Soluții de calcul embedded: Raspberry Pi, BeagleBone Black, etc.
 • Sisteme pentru soluții distribuite: OpenNebula, etc.

În plus, pe toata perioada stagiului, vei beneficia de o sponsorizare din partea noastră.

Dacă vrei să aplici pentru un loc în acest program, trebuie să ai:

 • Cunoștințe bune de Java (C și Python reprezintă un plus);
 • Cunoștințe bune de structuri de date și algoritmi;
 • Dorința de documentare științifică într-un domeniu nou și de studiu a programelor open-source existente în domeniu;

Ai un plus pentru:

 • Cunoașterea noțiunilor de bază de text mining, information retrieval sau machine learning;
 • Implicarea în proiecte open-source sau în alte proiecte software desfășurate într-o echipa (de exemplu, la facultate).

Pentru a putea intra în program, trebuie parcurse următoarele etape:

 • Trimiterea unei aplicaţii;
 • Susținerea unui interviu în fața echipei noastre de HR;
 • Susținerea unui test de logică şi a unui test tehnic;
 • Susținerea unui interviu cu un specialist din domeniul vizat;
 • Integrarea în cadrul echipei.

Sesiunea 2013-2014

• 4 studenți înscriși in programul de internship;
• Toți stagiarii și-au pregătit lucrarea de disertație și rapoartele de cercetare pentru master în cadrul companiei.

Sesiunea 2012-2013

• 10 studenți antrenați in internship-urile din perioada verii;
• 4 stagiari au realizat lucrarea de licență în colaborare cu Teamnet.

Sesiunea 2011-2012

• 2 studenți și-au realizat lucrearea de licență în cadrul Autonomous UAV;
• Unul dintre aceștia a devenit angajat Teamnet, după finalizarea studiilor.