Rumunjska agencija za digitalni plan u okviru Ministarstva komunikacija i informacijskog društva

Agentia_pentru_Agenda_Digitala