Istraživanje i razvoj

CO-GISTICS Icon CO-GISTICS

Cilj projekta je pokretanje kooperativnih ITS usluga na području logistike. Integracija postojećih sustava tereta i transporta s inovativnim rješenjima kao što su kooperativne usluge i inteligentni teret dovest će do povećanja energetske učinkovitosti i održivije mobilnosti roba. CO-GISTICS orijentiran je na značajno povećanje energetske učinkovitosti i održiviju mobilnost roba uporabom kooperativnih ITS usluga i tehnologija primijenjenih na logistiku.

S ovim projektom razvija se pet komplementarnih logističkih usluga; one kombiniraju kooperativnu mobilnost i inteligentne kargo usluge s logističkim aspektima realnog života.

Internetska stranica projekta: www.cogistics.eu

Operateri flota, agenti za špediciju, industrijski partneri i druge zainteresirane strane zajedno će moći implementirati pet usluga gdje će imati korist od:

 • Procjene i nadzora ugljičnog onečišćenja,
 • Višemodalnog karga, inteligentnog parkiranja kamiona i upravljanja područjem za dostavu,
 • Pomoći kod eko-vožnje
 • Savjeta za smanjenje brzine i prava pristupa. Ove usluge biti će u pilot-fazi jednu godinu stvarnog prometa.
 • CO-GISTICS usluge povećat će energetsku učinkovitost i smanjiti ekvivalent emisija CO2
 • Dodatne pogodnosti vezane za sigurnost na cesti i sigurnost robe
 • 330 vozila uključeno u program
 • Identifikacija mogućnosti za implementaciju
 • Razvoj novih poslovnih modela i planova korištenja
 • Fernetti terminal (Italija)
 • Automarocchi (Italija)
 • DB Schenker
 • West Eurotrans
 • IRU
 • SAMER
 • ATOS
 • T-Systems
 • Teamnet
 • PLUSERVICE
 • ICOOR, TREDIT
 • Seaway Forwarding & LogisITCs
 • Regija Središnje Makedonije (RCM)
 • GEOLOC
 • CTAG
 • Vigo
 • CEAGA
 • ERITCO
 • DHL & AZKAR (DASHER)
 • BILBAO