Istraživanje i razvoj

Biocon Icon Biocon

Kroz ovaj projekt  mi eksploriramo mogućnost upotrebe bio – tehnologija za dobivanje bio goriva iz otpadnih voda koje su rezultat specifičnih djelatnosti iz bio rafinerija. Rešenje dobivamo kroz kombiniranje dva bio procesa:

 • Proces fermentiranja i anaerobnog oksidiranja (anaerobno varenje) organskih zagađivača koji se nalaze u otpadnim vodama, proces koji se dešava u anaerobnom sredstvu za varenje;
 • Proces foto sintetskog gajenja mikro algi u foto bio reaktoru.

Projekt nosi važan naučni doprinos u oblasti automatizacije procesa (inženjerije) sa važnim primjenama u oblasti proizvodnje energije (kao što je bio gorivo: metan, bio dizel) i u oblasti zaštite životne sredine (biološki anaerobni tretman otpadnih voda i bio smanjenje nivoa ugljenog dioksida):

 • Kreiranje  jednog nivoa znanja i dobivanje izvanrednih naučnih i tehnoloških rezultata, konkurentni na globalnom nivou;
 • Podizanje rumunjske ekonomske konkurentnosti  kroz inovaciju, sa uticanjem na nivou ekonomskih agencija i prijenosa znanja u ekonomskoj praksi;
 • Podizanje socijalnog kvaliteta, odnosno donošenje tehničkih i naučnih solucija koje podržavaju socijalni razvoj i poboljšanje ljudskog života.

BIOCON projekt ima kao cilj dobivanje originalnih rezultata sa direktnim primjenama u :

 • Izvršenju eksperimentalnih modela za anaerobnu fermentaciju i foto bio reaktor;
 • Primjena nekih funkcionalnih modela za anaerobnu fermentaciju i foto bio reaktor;
 • Implementaciji prototipa – postrojenje tipa bio rafinerije, vođeno kompjuterskim procesom;
 • Primjena  nekih rešenja za kontrolu postrojenja tipa bio rafinerije – jedan unaprijeđeni sistem za kontrolu cjelokupnog sistema.
 • Univerzitet ,,DUNAREA DE JOS,, GALATI – Fakultet Automatike, Kompjutera, Električne inženjerije i Elektronike – Rumunjska;
 • Univerzitet iz KRAJOVE (CRAIOVA) – Rumunjska;
 • Politehnički univerzitet iz Temišvara – Rumunjska;
 • TEAMNET ENGINEERING SRL – Rumunjska;