Poslovna i IT događanja

media

Nacionalna konferencija Suvremeno upravljanje zdravstvenom skrbi u privatnim klinikama i bolnicama Mamaia

Conferința Natională de Management Medical Modern în Clinici și Spitale Private de la Mamaia14. – 16. lipnja 2014. godine

Na ovom događanju okupljaju se različiti predstavnici privatnih zdravstvenih institucija.
Teamnet Dedalus je na događanju prvi put predstavio potpuno automatiziranu elektroničku identifikaciju protoka pacijenata. Takav protok, ako se implementira u bolnici ili klinici zdravstvene skrbi, doprinosi dobivanju do 100% potpunih i točnih podataka u svrhu izvještavanja, povećanju brzina ispunjavanja podataka i većoj točnosti medicinskih usluga pruženih svakom pacijentu.

Natrag